Bente Stein Mathisen. Stortingsrepresentant og medlem av arbeids- og sosialkomiteen.

Vi skal takle færre oljejobber!

Vi har gode forutsetninger for å takle en fremtid med færre ansatte i oljerelatert næring. Men det krever omstilling og fleksibilitet. Noen må satse på nytt, andre må flytte eller pendle. Det gjelder også oss som bor i Asker og Bærum. Men vi har omstilt oss før, og vi skal klare det igjen!

For bedrifter og ansatte som er rammet av færre jobber i oljesektoren, er det en krevende tid. Mange som har mistet jobben, kommer antakelig ikke til å få jobb i oljesektoren igjen. Rogaland og Agderfylkene har hatt de laveste ledighetstallene i landet inntil nylig, men opplever nå å ha de høyeste. I Asker og Bærum er det flere store bedrifter innen oljerelatert næring. Her strammer også bedriftene inn og permitterer og sier opp ansatte. Fallet i oljeprisen og den økende arbeidsledigheten oppleves dramatisk. Det rammer bedrifter, det rammer enkeltpersoner, og det rammer familier. Omstillingsperioder er alltid krevende. 

Tenke nytt

Oljen har vært motoren i norsk økonomi i mange år. Sviktende oljepris og klimautfordringer tvinger oss til å tenke nytt. Regjeringens viktigste oppgave er å bekjempe ledighet og stimulere til vekst i nye lønnsomme næringer.

Mye har endret seg i norsk økonomi de siste to årene. Sommeren 2014 hadde vi oljepris på godt over 100 dollar fatet. Nå, halvannet år etter, har vi en oljepris på rundt 30 dollar fatet. Vi har opplevd et oljeeventyr med stor vekst i økonomien. Det har vært lett å få arbeid, og folk har pendlet fra hele landet til oljenæringer og offshorevirksomhet på Vestlandet. 

Det må lønne seg å jobbe

Regjeringen har fra dag en vært opptatt av å få til en utvikling som ikke gjør norsk økonomi så ensidig avhengig av oljen. Norsk olje- og gassnæring vil fortsatt være viktig for norsk økonomi og skape mange gode arbeidsplasser i mange år fremover. Men vi har fått en kraftig påminnelse om at økonomien vår trenger flere ben å stå på. Regjeringen vil ha en politikk som stimulerer til omstilling og vekst i privat, konkurranseutsatt næringsliv. Vi trenger lønnsomme bedrifter som kan bidra med skatteinntekter for å finansiere velferden vår. Det må lønne seg bedre å jobbe, spare og investere!

De nye arbeidsplassene og næringene som skal løfte Norge videre må komme i privat sektor og konkurrere og skape verdier i en lavutslippsframtid. Derfor satser regjeringen mye på forskning og innovasjon. Ny klimateknologi vil gi oss mulighet til å utvikle nye, grønne produkter og tjenester som bidrar til reduserte utslipp og nye, trygge arbeidsplasser.

Største forskningsbudsjett noensinne

Regjeringen satser stort på utdanning og forskning og har lagt frem det største forskningsbudsjettet noensinne - målt i både antall kroner og som andel av brutto nasjonalbudsjett, BNP.

I Statsbudsjettet for 2016 bevilges det nærmere 2,4 milliarder mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013. Dette er viktige tiltak, for det er stor etterspørsel fra næringslivet om støtte til krevende FOU-prosjekter, særlig på Sør- og Vestlandet. «Hvileskjæret» i forskningssatsingen som den rødgrønne regjeringen la inn, er over! «Hvileskjæret» har kostet mye! Vi kunne ha cashet inn resultater i dag, hvis prioriteringen og satsingen på forskning og innovasjon hadde vært større de åtte årene de regjerte.

Innlegget stod først på trykk i Budstikka 17.03.2016