Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Trygg og sikker kommune

Gjennom målrettet forbyggende arbeid og et politi som er der når vi trenger det, skal alle føle seg trygge i Asker. Et godt samspill mellom kommunen og familien, lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner er avgjørende for at barn og ungdom får en god oppvekst.

Miljø og klima

Asker skal være en miljø- og klimavennlig kommune, som legger til rette for økt bruk av fornybar energi og fremmer bruk av miljøvennlig transport. For å være med på å løse den globale klimakrisen skal Asker redusere klimautslippet med 50% innen 2030 og være karbonnøytralt innen 2050.

Nyskapning og vekst

Sørge for at næringslivet i kommunen har de beste vilkårene for nyskapning og vekst. Vi ønsker å øke andelen kunnskapsbedrifter, legge til rette for gründere og sørge for flere kortreiste arbeidsplasser. Varig velferd bygger på lønnsomme bedrifter med trygge arbeidsplasser.

Utvikling av Osloregionen

Asker Høyre vil bidra i utviklingen av Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region. Ta vår del av befolkningsveksten med en aktiv boligpolitikk. Vi skal ha en åpen og tverrpolitisk prosess knyttet til Kommunereformen.

Se vår politikk
Lene W Conradi, Ordfører, Asker
Lene W Conradi
Ordfører, Asker

Asker kommune

Akershus

Kontakt

Stein Holst Annexstad
Leder
Telefon: 90770277

Dag-Egil Bull Sletholt
Fylkessekretær
Telefon: 90969511

Send oss en e-post

Aktuelt

Valg komiteen for Nye Asker Høyre

Valg komiteen for Nye Asker Høyre har lagt frem følgende enstemmige innstilling på årsmøtevalgte medlemmer av den nye foreningens...

Vil du være med på laget ?

Nye Asker Høyres nominasjonskomite for kommunevalget i den nye storkommunen gir dere her en oppdatert status  i nominasjonsprosessen...

Nasjonal Lokalpolitikk

Som lokal folkevalgt spør jeg meg stadig – representerer jeg et parti og en politikk som jeg mener svarer på folk flest sine behov?...

Våre folk