Aktuelt

Meld deg inn i ditt parti.

Norge er internasjonalt ansett for å være et av verdens mest velfungerende demokratier. Interessen for partipolitikk synes likevel å synke. Dette mener jeg er urovekkende og noe vi må ta tak i. Skriver Cecilie Lindgren i en kronikk i dagens Budstikka. ...

Hva dreier det seg om ?

Det oppsto en litt pussig situasjon, og ganske sikkert utilsiktet fra begges side, da ordføreren i Asker og Frps lokallagsleder hadde innlegg om samme sak i Budstikka tirsdag 20. november. ...

Endring av skolegrenser

Justering av skolekretsgrenser er vel blant de saker politikere liker minst å få i fanget. Vi mennesker liker ikke endringer. Ofte hjelper det ikke engang om endringen faktisk er til det bedre. ...

Helse og omsorg i Asker

Innen helse og omsorgsområdet i Asker gjøres det hver dag, hver time og hvert minutt en stor innsats for at livet skal bli best mulig for flest mulig. ...

Utlån av sportsutstyr

Fritid. Alle barn i Asker, uavhengig av familiens sosioøkonomiske ståsted, skal ha mulighet til å delta på en fritidsaktivitet. Målet er i tråd med FNs barnekonvensjon og ble satt ettertrykkelig på dagsordenen gjennom saken om Aktivitetskortet. Den ble ledet av Cathrine Jensen (H). ...

Bygg et nærsenter her

I et innspill i Budstikka 29. august tok jeg opp den trange og trafikkfarlige adkomsten det i dag er for togpassasjerer til Billingstad stasjon. ...

Færre arbeidsledige

Nav-tall fra august 2018 viser en arbeidsledighet i Akershus på 2,1 prosent. Arbeidsledigheten i Asker på samme tidspunkt er 1,9 prosent, mens Bærum ligger helt nede på 1,7 prosent. ...

Vi som tror på Viken

Det er ikke måte på hvor mye elendighetsbeskrivelser vi får servert om dagen. Til og med Senterpartiets leder, Slagsvold Vedum, ser seg tjent med å servere lettvint propaganda på side 3 i Budstikka.  ...

9. september 2019

9. september 2019 vil bli en dato for historiebøkene; datoen da Asker, Hurum og Røyken blir én kommune ved et kommunevalg.Høyre-partiene i disse tre kommune er nettopp slått sammen under navnet Asker Høyre og har valgt meg som sin ordførerkandidat, skriver Lene Conradi i dagens Budstikka. https://www.budstikka.no/debatt/asker/lene-conradi/9-9-19-en-dato-for-historiebokene/s/5-55-685799 ...

Solli – ting tar tid

Det er brukt mye tid, mange runder er gått og mye krefter er brukt på å finne og fokusere på de negative sidene ved å etablere et skiskytteranlegg på Solli. https://www.budstikka.no/debatt/solli/solli-skianlegg/solli-ting-tar-tid/s/5-55-670349 ...

Dette vil Høyre få til for Røykenveien

Røykenveien er en sentral ferdselsåre for innbyggere fra Hurumlandet på sin reise til Asker, Sandvika og Oslo. https://www.budstikka.no/debatt/roykenveien/kirsti-kierulf/dette-vil-hoyre-fa-til-for-roykenveien/s/5-55-669761  ...

La oss komme i gang

Det er 20 år siden Halvard Hanevold kom hjem til Asker etter å ha vunnet OL-gull i Nagano, og det ble igjen satt fart i prosjektet. Av Kay Arne Sørensen, Karl Bønnhoff, Linda Flan Medalen, kommunestyre- og bygningsrådsmedlemmer Asker Høyre. Link til relaterte artikler i Budstikka:  https://www.budstikka.no/debatt/solli-skianlegg/asker-hoyre/la-oss-komme-i-gang-med-solli-anlegget/s/5-55-663947  ...

Bedre busstilbud til Nesøya.

Nesøyas beboere har ønsket bedre bussforbindelse og er blitt hørt. Høyre lokalt og Nesøyas velforeninger har kjempet for dette lenge. ...

Kamp mot plast i havet

Arbeidet med å rydde opp må skje nå! Denne utfordringen tar Høyre på største alvor og iverksetter tiltak for en mer bærekraftig og langsiktig politikk for håndtering av plastavfall. Det kan være så enkelt som å ta med en liten pose neste gang du er ute på tur i naturen, så du kan ta med plastsøppel du finner hjem. Eller, du kan bli med oss i Asker og Bærum Høyre på strandryddedagen 5. mai.Vi vil...

Vil du være med på laget ?

Nye Asker Høyres nominasjonskomite for kommunevalget i den nye storkommunen gir dere her en oppdatert status  i nominasjonsprosessen og dens videre forløp.   ...

Nasjonal Lokalpolitikk

Som lokal folkevalgt spør jeg meg stadig – representerer jeg et parti og en politikk som jeg mener svarer på folk flest sine behov? Jobber vi med det som folk anser som relevant?...

Ønsker 93.000 innspill

Fremtid. Torsdag 22. mars inviterer programkomiteen i nye Asker Høyre til åpent møte der tema er bærekraftig velferd, mangfold og inkludering. ...

Enorm tillit til Askers politikere

Mens enkelte folkevalgte på Stortinget og i regjeringen, for ikke å snakke om hva vi ser mange steder i utlandet, tilsynelatende gjør sitt beste for å svekke folks tillit til politikere, kan lokalpolitikerne i Asker glede seg over gode resultater, svært gode resultater, i den såkalte Lokaldemokratiundersøkelsen. ...

Vi lytter til naboene :-)

FORNØYD MED NY PLAN: – Vi har vært opptatt av å få til en best mulig tilpasning til naboene med reduserte byggehøyder og økt åpenhet med attraktive uteområder. Jeg mener det er blitt en god plan, sier bygningsrådets leder Nina Ekren Holmen før saken skal opp onsdag kveld. Foto: Karl Braanaas, Budstikka ...

Til felles kamp mot svart arbeid

Staten mister flere milliarder i skatteinntekter hvert år. Inntekter som burde gått til skole, veier og helse, skriver stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen (H) fra Asker. Foto: ANINE GUTUBAKKEN BYLES ...

Kjemper om ordførerkjede

Alle de tre ordførerne vil være med å lede nye Asker. Hvem som blir Høyres ordførerkandidat blir bestemt i juni. Ordførere: Eva Norén Eriksen (Røyken), Monica Vee Bratlie (Hurum) og Lene Conradi (Asker) stiller alle til valg i nye Asker. Foto: TRINE JØDAL ...

Den viktige innbyggerdialogen

INVITERER: - Vårt ønske med dialogmøtene er å tilrettelegge for å få en åpen, trygg og god samtale med representanter fra flere ståsteder slik at tjenestene blir best mulig belyst, skriver Cecilie Lindgren i dagens Budstikka: Foto: PRIVAT...

Nødvendig nytenkning om samferdsel.

SER FREMOVER: – Planlegging og investeringer er hva store deler av velgermassen i Akershus og etter hvert Viken forventer av sine folkevalgte, skriver Asker Høyres leder Stein H. Annexstad. Her i Asker sentrum. Foto: KARL BRAANAAS https://www.budstikka.no/debatt/stein-h-annexstad/asker-hoyre/nodvendig-nytenkning/s/5-55-621973 Foto: ...

Risenga barnehage får mulighet til å rydde opp

Det er bra at foreldre har engasjert seg i denne saken, men vi skulle selvfølgelig helst sett at det var unødvendig at foreldre er bekymret for driften i barnehagen de har barna sine i. Det er et ufravikelig krav at eier ordner opp i de avvikene som er påpekt innen den gitte fristen, sier Kari Sofie i sitt innspill i dagens Budstikka. ...

Tiltak for å redusere bilkøene.

Bilkøene må reduseres med ulike tiltak - Asker Høyre tar grep nå! Flere tiltak kan være med på å avhjelpe bilkøen. Noe av de første som kan gjøres, er å tilrettelegge for økt bruk av buss og tog men også båt, skriver Nils Eivind Breivik, Karl Bønnhoff, Trond Jerve, kommunestyrerepresentanter, Holmen-Nesøya krets i sitt debattinnlegg i dagens Budstikka. Foto: Ulf Hansen Budstikka...

Veiløsninger i Asker

Problemet utbygging og veikapasitet  - finnes det løsninger? Vekstambisjonene som overordnet myndighet har for kommunen og løsning på samferdselsutfordringer har så langt ikke hengt på greip. Men vi gir oss ikke og jobber videre med optimistisk energi! Innspill i Budstikka av : Kirsti Kierulf  (H), Kommunestyrerepresentant Asker, Fylkestingpolitiker Akerhus, medlem i Hovedutvalget for...

Vi trenger kollektivfelt !

Trafikken står- men vi sier ja til hundrevis av nye boliger, kan vi lese i dagens Budstikka. Hvis det var mulig å få til et kollektivfelt, ville vi fått en bedre trafikkavvikling med færre privatbiler, sier gruppeleder Kari Sofie Bjørnen. Om dette er mulig må veimyndighetene vurdere. Høyre ber i et av sine verbalforslag at det må sees på om rushtidskapasiteten kan forbedres. Foto: Karl Braanaas,...

Oslo trenger en storebror og ikke tre små brødre.

Viken er viktig for å sikre effektiviteten i regionen, og Oslo trenger en storebror og ikke tre små brødre. Viken vil bidra til innovativ næringsutvikling og bedre miljøløsninger og være et svar på utfordringen om en omstilling til en grønnere økonomi. Foto: Karl Braanaas, Budstikka ...

Behov for flere pendlerplasser

Budstikka har gjennom flere artikler fokusert på utfordringer med pendlerparkeringsplasser. Holmen-Nesøya krets ønsker å ta et initiativ til å finne egnede løsninger :-) ...

Uten pårørende stopper Helse-Norge

Pårørende er en ressurs, men vi skal forvalte dem klokt, så de blir en fornybar ressurs. Dit har vi ikke kommet enda. Derfor vil vi ha en nasjonal pårørendestrategi, der pårørende skal være med i utarbeidelsen sammen med flere departementer.  Vi må ta de pårørende på alvor. Bente Stein Mathisen, Asker, Stortingsrepresentant Høyre ...

Den viktigste saken - 3 dager til valget

Vi i Asker Høyres kommunestyregruppe står for alt dette, og vil fortsette å jobbe lokalt og nasjonalt for at det grønne skiftet er mer enn bare tomme ord! Artikkel på debattsidene til Budstikka https://www.budstikka.no/debatt/valg-2017/miljo/den-viktigste-saken/s/5-55-536360 ...

Livet skal leves - hele livet

HØYRE ER OPPTATT av å finne løsningene som fungerer i det virkelige livet og plassere mennesket i sentrum. For et fortsatt løft i eldreomsorgen stem Høyre ved valget 11.september! ...

Å skape flere arbeidsplasser.

Høyre er opptatt av bedriftene, de ansatte og den totale sysselsettingen. Det er av avgjørende betydning at norske private bedrifter lykkes, det er her de nye arbeidsplassene skapes og skal skapes i fremtiden. Publisert i Budstikka: https://www.budstikka.no/debatt/skatt/cecilie-lindgren/a-skape-flere-arbeidsplasser/s/5-55-527550 ...

Med lokal-politiske briller

Hva er egentlig et stortingsvalg dreier seg om ? Publisert i Budstikka: https://www.budstikka.no/debatt/valg-2017/kari-sofie-bjornsen/med-lokalpolitiske-briller/s/5-55-526986  ...

E18 – et hinder for videre utvikling

Vi har vel alle minner som har brent seg inn i hukommelsen fra vår barndom. For meg er det stort sett gode minner, men noen negative episoder er det også plass til. En av disse negative episodene var timelang køkjøring på E18 mellom rådhuset og kaia gjennom Oslo sentrum på vei til besøk hos mormor og morfar i Fredrikstad. Utålmodige barn i en altfor varm bil som sneglet seg av gårde – noen meter i...

Boliger og bolig-priser i Asker

Asker Høyre, medlem av kommunestyret og bygningsrådet, leder Holmen krets, styremedlem i Senior Høyre Innspill. Det er sterkt stigende boligpriser også i Asker. Er et kommunalt tomteselskap virkelig svaret for å få til flere boliger? Jeg sier et entydig nei. ...

Er nest best godt nok?

Bærum Høyre, ved leder Siw Wikan, spør i Budstikka 22. september om «er nest best god nok løsning for Akershus?». Selv svarer hun at «Viken» som ny region uten Oslo blir å sammenligne med en kropp uten hjerte. ...

Frp og SFO i Asker

Mandag 19. september hadde Asker Frp et innlegg i Budstikka med tittelen «Gratis-SFO i Asker». Her uttrykker Frp overraskelse over et flertall som ikke var villig til å støtte deres forslag om gratis SFO for alle barn som kan ha behov for dette. ...

Hva er viktig for deg

For de fleste av oss går dagligdagse gjøremål nesten ubemerket sin gang, men ved redusert helse, fysisk eller psykisk, vil prioriteringer i større grad tvinge seg frem. Derfor arbeider Asker Høyre systematisk og målrettet for at trygghet, hjelp og omsorg skal være tilgjengelig når du trenger det skriver Elisabeth Selmer i sitt innlegg. ...

Alene eller sammen

Kommuner. Asker mot 2050 – alene eller sammen? Innspill. De som tror at en innbyggerundersøkelse vil gi entydig svar på spørsmålet om «alene eller sammen», må nok innstille seg på å bli skuffet....

Alene eller sammen?

I rute. «Hastverk er lastverk» skrev jeg i en artikkel om «Alene eller sammen?» i Budstikka 16. februar....

Asker, Røyken og Hurum

Sammenslåing. I et leserinnlegg i Budstikka 16. april argumenterte vi for at Asker ville ha fordeler innen areal-, bolig-, nærings- og samferdselsutbygging ved en ny kommune sammen med Røyken og Hurum....

E 18 - Den nye miljøveien

Ny E18 er ikke et forurensnings-prosjekt! Sykkelvei, bussvei og biltrafikk under bakken gir bedre luft og mindre støy, skriver stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen. ...

Intergrering! Intergrering! Intergrering!

Nå må fokuset flyttes – vekk fra grensene og over til vårt eget samfunn. Hvordan skal vi skape et best mulig liv for flyktninger med innvilget opphold og asylsøkere med krav på beskyttelse? Svaret er: Integrering! Integrering! Integrering!J...

PRESSEMELDING OM KOMMUNEREFORMEN FRA HOVEDSTYRET I ASKER HØYRE

Samtlige lokalforeninger i Asker Høyre har avholdt medlemsmøter om kommunereformen, med informasjon, debatt og påfølgende styrebehandling av retning. Asker Høyres Hovedstyre har i dag behandlet uttalelser fra foreningene.  Hovedstyret merker seg at på det faktagrunnlag som i dag foreligger, anbefaler et stort flertall av lokalforeningene at Asker prioriterer en sammenslåing med Røyken og Hurum....

Asker er en miljøpolitisk foregangskommune

Trond Jerve  som er medlem Asker kommunestyre for denne perioden og medlem av bygningsrådet mener at Asker Høyre kan vise til gode resultater når det gjelder klimatiltak og fortsetter å styre kommunen i en miljøvennlig retning.  ...