Søk

Kan bli samlet i 2020

Sammenslåing. Om drøye tre og et halvt år kan Asker kommune være en saga blott.

I utkastet til intensjonsavtale som ble offentliggjort i går kveld er 2020 satt som et naturlig år for å samle Asker, Røyken og Hurum til ett rike. Hvis politikerne sier ja, da.

– Vi tror det kan være fornuftig å ha en normal nominasjons- og valgprosess i den nye, store kommunen. Det krever at vi må bruke de tre årene som er igjen til nytt kommunevalg. Vi vil i tilfelle fungere som tre, selvstendige kommuner frem til neste kommunevalg, sier Asker-ordfører Lene Conradi.

Hun er imidlertid ikke blitt mer snakkesalig når det gjelder sin egen, personlige oppfatning.

– Hva går du for som ordfører?

– Jeg vil avvente å komme med min personlige mening før vi har behandlet dette. Vi skal gjennomføre innbyggerundersøkelsen og vi har bedt om to utredninger fra rådmannen. De går på å se på Asker alene som alternativ og få mer kjøtt på beinet når det gjelder sammenslåing og økonomi.

– Hva er de viktigste, felles utfordringene for kommunene?

– Det handler om nærdemokrati, altså finne nye ordninger som sikrer at vi får et lokaldemokrati som virker i hele kommunen, selv om den blir større. Dette skal det være en prosess på, svarer Conradi.

Felles verdier

Felles verdier som tettstedsutvikling og naturgitte kvaliteter er også noe de har vært opptatt av i arbeidet med den felles plattformen.

– En kommunesammenslåing skal også sikre bedre tjenester for innbyggerne i fremtiden, lover ordføreren.

– Vi opplever også kollektivtrafikk og samferdsel som en barriere mellom fylkene Akershus og Buskerud i dag, og det er også et viktig tema i denne plattformen. Vi tror at en større kommune vil være bedre rustet til å ta tak i disse problemstillingene, sier Conradi.

Miljø og næring er også et sentralt tema i plattformen.

– Hvordan har prosessen frem til en felles intensjonsavtale vært?

– Vi har opplevd at det har vært en veldig god stemning, og lite som har vært veldig krevende, mener Conradi.

– Hva har det vært mest diskusjon om?

– Jeg opplever ikke at noe har vært mer krevende enn noe annet, men det er klart at det er helt nytt for oss å se på hvordan blant annet den folkevalgte strukturen skal organiseres, sier Høyre-ordføreren.