Søk

Boliger og bolig-priser i Asker

Asker Høyre, medlem av kommunestyret og bygningsrådet, leder Holmen krets, styremedlem i Senior Høyre Innspill. Det er sterkt stigende boligpriser også i Asker. Er et kommunalt tomteselskap virkelig svaret for å få til flere boliger? Jeg sier et entydig nei.

Arbeiderpartiet tror løsningen ligger i offentlig regulering av boligmarkedet. Politikeren Anders Utne anbefalte i Budstikka fredag 7. oktober å vurdere den såkalte Sandnes-modellen for et kommunalt boligselskap i Asker.

Dette går kort sagt ut på at kommunen etablerer et tomteselskap, klargjør tomter og tilbyr disse til salg cirka 10 prosent under markedspris. For å unngå at «de heldige» som får kjøpt bolig tar ut gevinsten raskt, stilles det krav til en viss botid før man selger.

Asker kommune har forsøkt noen lignende noe år tilbake med dårlig resultat.

Asker kommune har som mål å bygge 350 boliger i gjennomsnitt årlig, 50 av disse boligene skal være rimelige og først og fremst stilles til rådighet i boligsosial sammenheng. Asker kommune trenger rett og slett ikke et kommunalt tomteselskap for å administrere dette.

Arbeiderpartiet har ved budsjettbehandling for ett år siden tatt til orde for 150 slike boliger, det vil si 100 flere. Man kan alltid ønske seg mer av noe som er bra, men de ekstra regninger dette medfører, vil lett gå utover andre prioriterte formål.

Vi må dessuten ikke underslå at de lave oljepriser også føles for vår kommune. Opposisjonen synes enkelte ganger å glemme den nye økonomiske virkelighet. Å ivareta ikke minst helse og oppvekst må selvsagt gå foran.

Det regulerte boligmarkedet som sosialdemokratiet sto for etter krigen, kulminerte da Høyre-regjeringen med statsminister Kåre Willoch avviklet dette i begynnelsen av 1980-årene. Vi hadde da opplevd tider med «penger over og under bordet» og et ansiennitetsprinsipp mange stilte seg helt uforstående til.

Det er mange årsaker til de store prisøkninger vi nå opplever i boligmarkedet. I utgangspunktet betaler de fleste «hva de makter» for drømmeboligen sin.

Går rentene ned, så strekker man budet enda lenger – og renten har jo over tid stadig gått ned til rekordlavt nivå.

Investeringsalternativene til bolig har vært dårligere – dette driver også investorer inn i markedet. Asker er litt rimeligere enn Oslo og Bærum – følgelig presses kjøpere ut av byen til Asker.

Det må heller ikke underslås at Asker er en utrolig trivelig

kommune å bo i. Kollektivtransporttilbudet har blitt stadig bedre, det går ti tog i timen fra Asker stasjon til Oslo og bussavganger hvert 10. minutt fra mange steder.

Plan- og bygningsavdelingen har tatt presset på saksbehandlingstiden alvorlig – temporære forsinkelser har blitt stadig forbedret med ekstraordinære ansettelser og gjennomgang av arbeidsprosesser.

Politikerne jobber hardt for at tempoet i saksbehandlingen skal og vil gå ytterligere ned, og realiseringen av store foreliggende planer i Heggedal, Føyka, Holmen, Billingstad, Høn-Landås for å nevne de store, må vi sette fart på – men vi må fortsatt lytte til innbyggernes meninger om disse.