Søk
Bente Stein Mathisen

E 18 - Den nye miljøveien

Ny E18 er ikke et forurensnings-prosjekt! Sykkelvei, bussvei og biltrafikk under bakken gir bedre luft og mindre støy, skriver stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen. 

I Aftenposten den 10. januar advarte noen tilfeldige trafikkforskere mot planene for ny E18. Samferdselsministeren og et stort flertall på Stortinget lar seg ikke skremme. De følger rådene til Statens vegvesen. Planene er konsekvens-utredet og faglig begrunnet.

Ny E18 vil gjøre det enklere for innbyggerne å reise miljøvennlig. Bussene får eget felt, og det blir et eget ekspress-sykkelfelt mellom Oslo og Asker.

Ny E18 handler ikke om å øke biltrafikken inn til Oslo. Når flere tusen nye mennesker kommer flyttende til vår region og skal reise til hovedstaden, vil det nye veiprosjektet sørge for at flere bruker buss og sykkel.  Vekst og utvikling er avhengig av god infrastruktur.  Kø, kork og kaos er hverken miljøvennlig eller menneskevennlig.

Innlegget stod først på trykk i Aftenposten 14. januar 2016 og deretter i Akershus Høyres hjemmeside.