Søk
sdhgshsdfh

Hva er viktig for deg

For de fleste av oss går dagligdagse gjøremål nesten ubemerket sin gang, men ved redusert helse, fysisk eller psykisk, vil prioriteringer i større grad tvinge seg frem. Derfor arbeider Asker Høyre systematisk og målrettet for at trygghet, hjelp og omsorg skal være tilgjengelig når du trenger det skriver Elisabeth Selmer i sitt innlegg. 

Helsetjenestene har vært opptatt av kroppsdeler og sykdommer, hjelpen er i stor grad delt inn etter diagnoser, og man har ikke alltid sett «det hele mennesket».

Et mindre prøveprosjekt for eldre ble gjennomført i fjor, og dette videreutvikles i 2015.

En helhetlig tjeneste med pasienten i sentrum har som mål å bistå pasienten slik at ferdigheter, gjerne basert på pasientens prioritering, opprettholdes lengst mulig. 

Lykkes vi med det, er det en vinn-vinn situasjon.

Hva morgendagens innbyggere etterspør er ukjent, men trygghets-teknologi som vil frigi administrativ tid og øke sikkerheten, tryggheten og selvstendigheten for den enkelte, blir viktig. Persontilpassede hjelpemidler kan i fremtiden bidra til at dine prioriteringer blir lettere å oppnå og opprettholdes lenger.

 

Elisabeth Selmer, Kandidat Asker Høyre                               

Leder komité helse og omsorg i Asker