Søk
PÅ FJORDEN: – Vi vil ta et grep rundt fjorden som en transportåre som vi ikke har kunnet før, skriver Kirsti Kierulf (H), her på Vollenbåten. Foto: KARL BRAANAAS Budstikka

I mitt hjerte er jeg for Viken

Innerst inne i mitt hjerte er jeg for Viken, og jeg kjenner flere.

Terje Granerud, en kollega fra Arbeiderpartiet i Akershus som jeg har stor respekt for og mente jeg kjente, hevder at han ikke kjenner noen som er for Viken.

Vel, Terje, da kjenner du meg vel ikke likevel. I felles fylkestings- og hovedutvalgsmøter har jeg klart og tydelig sagt at jeg er for Viken.

I motsetning til Arbeiderpartiet som jeg opplever oftere og oftere teller posisjoner og ikke hva som er bra for deg som bor i Norge, så mener jeg i mitt hjerte at Viken er bra for deg som bor i en av de kommunene som nå blir en del Viken.

Her er mine tre hjertesaker vi vil løse når Viken er på plass:

1. Viken gjør det mulig å realisere effektiv og miljøvennlig samferdsel for alle som bor rundt Oslo, uten å bare løse Oslos problemer. I Akershus har vi god erfaring med god politisk samhandling med Oslo og nasjonale politikere om samferdsel. Faktisk er vi blitt så gode gjennom Oslopakkene at det hyppig er besøk fra utenlandske regioner og storbyer for å lære hvordan vi har løst dette. Denne erfaringen kan nå alle i Vikens mange regionbyer nyte godt av, og sammen vil vi ta et grep rundt fjorden som en transportåre som vi ikke har kunnet før.

Den nye storebroren til Oslo vil ikke bare være opptatt av å løse Oslos utfordringer, men også sine egne, som er å ha en effektiv og miljøvennlig samferdsel fra Hallingdal til Halden.

2. Viken vil bli en næringsregion som kjenner sitt næringsliv og kobler utdannelse fra videregående skole, effektiv samferdsel og disponering av virkemidler (Siva og Innovasjon Norge skal regionaliseres om oppgavefordelingen blir som forventet). Om det er langt fra Hallingdal til Halden, så kan jeg love Vedum og andre at det er enda lenger fra Akersgata (Innovasjon Norges kontor) til Drammen. Jeg har selv erfart å forsøke å vokse en teknologibedrift i Drammen, og det eneste spørsmålet jeg fikk fra Innovasjon Norge var hvorfor jeg ikke var etablert i Mesh som var i Oslo.

3. Viken vil bli den beste blågrønne regionen i Europa. Det er i dag en meningsløs overkapasitet på kollektiv transport ut fra Oslo på alle tider unntatt i rushtiden på ettermiddagen. Med et fokus på regionbyer og ikke bare Oslo, vil vi langsomt og tålmodig kunne gjøre det attraktivt for næringslivet å etablere seg i disse byene. Ikke bare kan antall pendlere gå ned, men vi kan som vi erfarer i Asker, få en utpendling fra Oslo.

I mitt hjerte ønsker jeg Viken. Viken vil fort gi en stor besparelse i administrasjonskostnader. Vi vil tilby deg en politisk ledelse som vil styre, og som du kan kaste ut med din stemme dersom du ikke er fornøyd. Slik som på Stortinget.

Vi er mange som ønsker å bidra til å realisere en region som ikke bare er bra for deg som bor der nå, men også for dine barn og barnebarn og kommende generasjoner.

Vedum synes ikke det er vanskelig å styre Norge fra Stortinget, selv om det er langt fra Hammerfest til Halden. På samme måte har jeg lyst å forsøke å være med å styre Viken fra Hallingdal til Halden.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det hevdes fra Senterpartiet ved lederen selv at Viken er en konstruksjon ingen vil ha. Hvis ingen er i overkant av 40 prosent av oss som er regionalpolitikere, så har han rett, men for meg er ingen 0 prosent og ikke 40 prosent. Den samme retorikken tilsier jo at ingen vil ha Senterpartiet, og det er vel ikke noe Slagsvold Vedum ønsker.

Les også: Meningsløs «reform»

Les også: Vi som tror på Viken