Søk

Med Hurum og Røyken

Sammen. Asker sammen med Røyken og Hurum representerer en unik mulighet.

Hårek Elvenes i Bærum Høyre avslutter sitt innlegg i Budstikka 8. april med at «utkantkommunen» Asker lukter på kommunesammenslåing med Røyken og Hurum.

Lars Backer, leder for Folkeaksjonen Bevar Asker, argumenterer i samme avis for et frittstående Asker.

Holmen krets av Asker Høyre, trolig den første organisasjonen i Asker og Bærum til å invitere sine medlemmer til innbyggerdialog, har et noe annet syn.

Noen av de største utfordringene Norge står overfor neste 20–30 år er forventet lave olje- og gasspriser som vil påvirke BNP og statsbudsjett, utfordringer knyttet til flyktningproblematikk (kostnader, bosted, arbeid), overgang til grønn økonomi samt effektivisering av fylker og kommuner.

Asker kommune vil møte økonomiske utfordringer, krav til opprettholdelse av helse- og skoletjenester samt areal- og miljøutfordringer.

Valget står ikke om et ja eller nei til kommunesammenslåing, men hvem Asker best hører sammen med på kort og mellomlang sikt.

Viktige beslutningskriterier er tverrpolitisk enighet gjennom raushet, videreføring av formannskapsmodellen, ønsket om «å lykkes som liten fremfor mislykkes som stor», håndterbar organisasjon og budsjett, viktigheten av å beholde kommunenavnet, tilgang på industriarealer for nye kortreiste arbeidsplasser, påvirkning av Spikkestadbanen, ny passering av Oslofjorden i tillegg til sosiokulturelle faktorer kan nevnes.

Videre sees konturene av nye strategiske konstellasjoner: Drammen med omkringliggende kommuner, Ringerike og Hole og Bærums tilsynelatende orientering mot Oslo.

Holmen krets har derfor kommet til to alternativer:

A: Asker som i dag med rådhus og kommuneadministrasjon i Asker.

B: Asker sammen med Røyken og Hurum. Rådhus i Asker, men med regionalisert etatsvirksomhet etter enighet.

For Asker å stå alene i den kommende restruktureringen, som Elvenes selv påpeker er høyst nødvendig, vil være risikabelt da andres valg kan redusere kommunens egne muligheter.

Sammenslåing med Røyken og Hurum er slik Holmen krets ser det, det mest fornuftige alternativet som kan skape ny og nødvendig næringsutvikling og fremtidige skatteinntekter.

Alternativet støttes også av Røykens befolkning, ifølge en artikkel i Budstikka.

En sammenslåing av Asker, Bærum, Hurum og Røyken er uaktuelt grunnet administrativ størrelse (210.000 innbyggere, budsjett 10 milliarder kroner og 14.000 ansatte), en reell mulighet for at sammenslåingen ikke blir vellykket og at politiske samarbeidspartnere i Asker synes negative til alternativet.

Hurum kommune på sin side har klart uttalt at en kommunesammenslåing for deres del ikke kan strekkes lenger nord enn til Asker.

En sammenslåing av kun Asker og Bærum synes per dags dato heller ikke å være aktuelt.

En utvidet Asker kommune skal selvfølgelig fortsette det gode interkommunale samarbeidet med Bærum kommune innen vannforsyning, beredskap, brannvesen og andre etater og virksomheter.

En sammenslåing av kommunene, basert på et likeverdig grunnlag, kan være aktuelt på et senere tidspunkt.

Det er riktig som Lars Backer skriver i sitt innlegg, at kommunestyret ikke har fått noe mandat fra innbyggerne til å vedta kommunesammenslåing.

Undersøkelser antyder imidlertid kun én av tre er imot. Holmen krets er derfor av den oppfatning at et samlet Asker kommunestyre innen juni vil være i stand til å enes om en beslutning til beste for nåværende og kommende generasjoner.

Asker, Røyken og Hurum kan bli landets 6. største kommune med 90.000 innbyggere, 377 km2 areal og en unik kystlinje på hele 152 km.

På NRK radio sier Hårek Elvenes at Asker kommune har gått i spagaten.

Mange av kommunens innbyggere er sikkert så spreke at de klarer dette uten problemer.

Vi andre kan forhåpentligvis planlegge fantastiske turer i Asker kommunes landskap som kan komme til å spenne over en unik og varierende natur utover Røyken- og Hurumlandet i tillegg til en fantastisk kystlinje som vil strekke seg fra Slependen i nord til Drammen i sør.

Noen har allerede gitt den navnet «Solkysten».

Karl Bønnhoff,

styreleder Holmen krets Asker Høyre, medlem kommune-styret og bygningsrådet

Trond Jerve,

styremedlem Holmen krets Asker Høyre, medlem kommunestyret og bygningsrådet