Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Frivilligheten

Frivilligheten er hjørnesteinen i ethvert lokalsamfunn. I Aurskog-Høland er dugnadsånden veldig sterk, og Høyre ønsker å bidra til at kommunen skal anerkjenne verdien av den frivillige innsatsen som legges ned ved å sørge for bedre rammevilkår for frivilligheten.

Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland har etter barnehageloven full barnehagedekning. Det hadde vi ikke klart uten de private barnehagene. Likevel har de private barnehagene opplevd usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen, da vilkår for driftsstøtte stadig er i endring.

Arealplanlegging og samferdsel

Aurskog-Høland Høyre vil ha en mer langsiktig arealplanlegging i kommunen for å unngå konflikt mellom næringsbygg og boligområder.

Helse, omsorg og folkehelse

Folkehelsearbeidet i kommunen skal være gjennomgripende for alle sektorer, enten det er samferdselssektoren som har ansvaret for den universelle utformingen, kulturlivets og frivillighetens mange bidrag, eller skolehelsetjenesten.

Se vår politikk

Aurskog-Høland kommune

Akershus

Kontakt

Morten Rognan
Leder
Telefon: 98070702

Dag-Egil Bull Sletholt
Fylkessekretær
Telefon: 90969511

Aktuelt

Private barnehager er et gode

Venstresiden bruker karakteristikken «velferdsprofitør» som en negativ måte å omtale private som driver eksempelvis barnehager. I...

Våre folk