Søk
Hårek Elvenes, stortingsrepresentant og leder Akershus Høyre

Akershus er forsteinet

Styringsstrukturen for Oslo og Akershus er forsteinet og hører fortiden til. I 1838 var det 24 kommuner i Oslo og Akershus, mens det i 2016 er det 23 kommuner i det samme området. En – 1- kommune mindre på 178 år! Snakk om forsteinet struktur. Akershus er landets mest unaturlige og minst rasjonelle fylke. Akershus henger ikke sammen geografisk. Oslo er «monstergjøkungen» midt fylket. Til overmål er Akershus det eneste fylket som har administrasjonssenteret i et annet fylke. 

22 kommuner i Akershus og Oslo planlegger og bygger som om nabokommunene ikke fantes. Det kan bli planleggingssvikt av mindre. Og det er det blitt. Fornebubanen er Norges største planleggingsskandale. Staten, Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og Bærum kommune har ikke maktet å løse oppgaven. Desto flere kokker desto mer søl.  

Oslo og Akershus vil de neste 20 årene få vel 350 000 flere innbyggere. Det tvinger fram en helhetlig areal-, transport- og boligplanlegging.  Akershus fylkeskommune, Oslo og hele 22 kommuner har ansvaret for samfunnsplanleggingen innenfor et lite geografisk område med relativt få mennesker. Oslo kommune har dessuten ansvar for både kommunale og fylkeskommunale oppgaver. 

Hovedstadsområdet har utviklet seg til et felles bo- og arbeidsmarked mens kommunene fortsatt sitter på hver sin tue. Befolkningens behov går på tvers av dagens kommunegrenser og forvaltningsgrenser. Areal-, bolig-, næring-, og samferdselsutbygging må henge sammen. Fragmentert ansvar og haltende utbygging av infrastruktur i hovedstadsområdet må løses gjennom færre kommuner og en mer forpliktende stat. Det må bli en tydelig sammenheng mellom ansvar, myndighet, faktiske behov og resultat i samferdselspolitikken.

Akershus er et miniputtfylke i areal. Fra Asker til Hurdal er det vel en times kjøretur. På kjøreturen må du gjennom Oslo som både er kommune og fylke. 1,2 millioner bor i området - 575 000 i Akershus og 635 000 i Oslo. Her bor 23 % av landets befolkning. Til tross for at Oslo og Akershus er et felles bo- og arbeidsmarked er det fullt av politiske revirer. Ett bystyre, 15 bydelsutvalg, ett fylkesting og 22 kommunestyrer styrer området. 

Landets beste matjord ligger i Akershus. Akershus er Norges kornkammer. Matjorda er en knapp og ikke-fornybar ressurs under sterkt press. Utbygging til bolig, næring og samferdsel spiser opp grøderik jord. Oslo og Akershus har utarbeidet en felles areal- og transportplan for å takle befolkningsøkningen. Utfordringen er at reguleringsmyndigheten ligger 22 kommunestyrer. De folkevalgte står nemlig til ansvar for velgerne i egen kommune, og ikke til et interkommunalt plansamarbeid.  22 kommuner i Akershus med Oslo midt i «geografien» umuliggjør en helhetlig samfunnsutvikling. Dersom kommunene i Akershus følger egne kommuneplaner vil det berøre tre ganger mer jordbruksareal enn utbygning etter en koordinert fylkesplan.

At Akershus sliter med seg selv er Asker er godt bevis på. «Utkantkommunen» lukter på en kommunesameslåing med Røyken og Hurum. Det er oppsiktsvekkende all den tid Asker er en del av et felles bo- og arbeidsmarked i Oslo-området. Etter 178 år er organiseringen av Oslo og Akershus blitt antikvarisk og overmoden for reformering.