Søk

Bærumsskolen

I disse dager står bærumsskolen klar til å ta imot rekordmange 1700 nye og spente førsteklassinger. Alle er de svært spente og klare for å lære – både å skrive og lese og til å få nye venner.


Våre 2160 lærere har hatt en velfortjent ferie, som jeg håper har vært god. Jeg håper også alle elever er klare til å gyve løs på et nytt skoleår etter en lang god ferie.  

 

Vi har grunn til å være stolte av bærumsskolen og de faglige resultatene våre elever oppnår. Stadig får vi bekreftet gjennom ulike undersøkelser at vi er i landstoppen. Men det holder ikke med kun de nasjonale målene. I en verden som stadig blir «mindre» er det viktig at vi i bærumsskolen setter oss internasjonale mål. Våre elever skal ut i verden og konkurrere om de samme jobbene og studiestedene som elevene fra Hong Kong og San Fransisco. Vi skal gi dem ballasten!

 

Det er mange dyktige lærere i Bærum, og svært mange ønsker å benytte seg av kommunens eget «lærerløft» og regjeringens satsing på etter- og videreutdanning. I år får 147 av våre lærere denne muligheten.  Dette kommer i tillegg til de som allerede er i full gang med sin etter- og videreutdanning. 11 starter i år på rektorskolen og 4 tar master i ledelse!

 

«It takes a village to raise a child», sier et gammelt afrikansk ordtak. Alle elever har krav på en trygg skolehverdag. Skolen har et ansvar de aldri kan abdisere fra, men lykkes i langt større grad når samspillet med FAU og foreldre er solid. Nå ansettes det også ytterligere en spesialrådgiver som skal bistå skolene i det forebyggende arbeidet mot mobbing og ivareta elevenes rettigheter. Det skal aldri tas hvileskjær i dette arbeidet!

 

Alle elevene i bærumsskolen skal få maksimalt utbytte av sin skolegang uansett behov, evner og talent. Satsingen på basisfagene norsk, engelsk og matematikk fortsetter.  I år starter vi også en forsterket innsats for kreative og praktiske fag på ungdomstrinnet.

 

Digital undervisning er kommet for å bli, ikke minst her i Bærum hvor vi er landsledende i arbeidet med å innføre en digital skolehverdag.  Målet er å øke elevenes faglige og personlige utbytte. Ikke minst via våre egne lærere ser og hører vi at de nye digitale undervisningsmetodene fører til bedre tilpasset undervisning for alle elever, og sosiale ulikheter utjevner seg raskere og bedre.

 

Den digitale skolehverdagen innebærer en omfattende endring i læring og læringsomgivelser, og   fra skolestart vil elever ved ti barneskoler og fem ungdomsskoler ha hvert sitt nettbrett som skal brukes i alle læringssituasjoner hvor det bidrar til bedre læring. Teknologien skal utnyttes i gode læringsprosesser hvor målet er at elevene skal få maksimalt læringsutbytte med utgangspunkt i egne forutsetninger. Nå skal satsingen følges opp av uavhengig forskning som vil gi oss kunnskap om læring i teknologirike omgivelser og bidra til videre utvikling. I tillegg starter vi opp «Kidsa koder» på ti skoler og programmering som valgfag på fire ungdomsskoler.

 

Det gode samarbeidet mellom næringsliv og skoler skal videreutvikles slik at elevene får et tidlig innblikk i hvordan skolefagene brukes i praksis, og ikke minst alle mulighetene som åpner seg etter ferdig skolegang.

 

Om noen år reiser dagens førsteklassinger ut i verden på vei til universiteter, høyskoler og andre utdannelsesinstitusjoner i inn- og utland for å bli gode lærere, snekkere, rørleggere, leger, ingeniører, jurister, arkitekter og skuespillere. I et levende og godt samfunn har vi behov for all den kunnskapen de allerede har, og fortsatt vil tilegne seg.

 

Jeg ønsker alle elever og lærere velkommen tilbake til ett nytt og spennende skoleår. Alle nye førsteklassinger ønskes spesielt velkommen til bærumsskolen.

 

Anne Lene W. Hojem (H)

Leder, Hovedutvalg barn og unge