Søk

Fast kontaktlege i sykehus

Bærum sykehus var blant de første til å innføre ordningen med sykehusverter. En tjeneste som er svært populær blant besøkende, pasienter og pårørende. Vertene skaper trygghet og en følelse av å bli sett og møtt, på vei inn til behandling ved sykehuset.  Høyre og regjeringen tar nå et viktig nytt steg for at pasienter skal føle større trygghet og kontinuitet når de er inne i sykehuset, også. Fra 15. september innføres retten til en fast kontaktlege i sykehus, ved alvorlig sykdom.


«Engangslegene» kalte han dem, Per Fugelli. Han beskrev i 2011 opplevelsen av møtene med 37 ulike leger, da han var alvorlig kreftsyk og i behandling på sykehus. Han savnet og etterlyste sin faste lege. Den som kunne være hans trygghetsskaper og kontinuitetsbærer på veien gjennom krevende behandlinger. Og, vi kjenner alle noen som har opplevd det samme. Det skaper stor utrygghet for mange alvorlig syke pasienter at de må forholde seg til mange ulike leger, og fortelle sin sykehistorie igjen og igjen. 

 

Høyre lovet før valget i 2013 at vi ville endre på dette. Vi ville at alvorlig syke og deres pårørende skulle spares for slik belastning. Vi ville innføre en ny ordning med fast kontaktlege i sykehus. Nå innfrir vi det løftet. Fra 15. september 2016 får pasienter som har en alvorlig sykdom, skade eller lidelse rett til sin kontaktlege i spesialisthelsetjenesten når de har behov for behandling eller oppfølging av en viss varighet. Kontaktlegeordningen skal bedre kvaliteten i pasientbehandlingen ved å gjøre oppfølgingen av pasientene bedre, tryggere og mer effektiv. Rettigheten vil gjelde for somatisk syke, de som er i psykisk helsevern og de som er i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet.  

 

Å leve med alvorlig sykdom eller være i langvarig behandling er en belastning i seg selv. Da er det helsetjenestens ansvar å sørge for trygghet og sammenheng i behandlingen. Innføring av ordning med kontaktlege er et viktig bidrag til dette. Høyre tar med dette et nytt og viktig steg i arbeidet med å styrke pasientenes rettigheter i pasientens helsetjeneste. 

 

Tone W. Trøen

Stortingsrepresentant Akershus Høyre
Medlem av helse- og omsorgskomiteen