Søk

Kritikk uten substans fra Ap

Bærum Arbeiderpartis Leif Helmich Pedersen anklager i Budstikka 20. september Høyre for ikke å ta ansvar for kostnads- og tidsoverskridelser i investeringsprosjekter i Bærum kommune i perioden 2004-15 slik de fremgår av revisjonsrapporten «Investeringer som vedtatt?», som ble behandlet av kommunestyret 31. august. Innlegget tyder på at Helmich Pedersen ikke forstår, eller ikke vil forstå, Bærums politiske styringsmodell.

Det er rådmannen i Bærum, ikke de folkevalgte, som har ansvar for at politiske vedtak følges opp og gjennomføres. Revisjonens oppgave er å føre tilsyn med den kommunale forvaltning, etter oppdrag fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget i Bærum, der både Høyre og Ap er representert, anbefalte i sin behandling av revisjonsrapporten at rådmannen i store investeringsprosjekter bør fremlegge en sikker kostnadsramme for de folkevalgte, som etterleves og som det rapporteres i forhold til. Kontrollutvalget anbefalte videre at den vesentligste styringsinformasjonen fremkommer i investeringsoversiktene, at alle investeringer med separat bevilgning enkelt bør kunne gjenfinnes i regnskapet og at rådmannen må gi sluttrapportering for ferdige investeringer over 60 mill. kroner. Kommunestyret vedtok enstemmig kontrollutvalgets anbefalinger. 

Helmich Pedersen skriver i sitt innlegg at «flere partier tok ansvar da investeringsuføret ble behandlet i kommunestyret, men ikke Høyre.» Det er uklart hva som menes med dette, eller hvilket ansvar Helmich Pedersen mener Ap har tatt som ikke Høyre eller andre partier har tatt. Høyres gruppeleder, Bjørn Røtnes, pekte i debatten på at det er rådmannen som har ansvaret for oppfølging av kommunens administrative prosesser og at det ikke er slik, som det antydes, at noen partier eller folkevalgte har et større ansvar for å følge med på budsjettoverskridelser enn andre. Kontrollutvalgets leder Per Arne Nyberg, som representerer Arbeiderpartiet, viste i sitt innlegg til revisjonens konklusjon om at de folkevalgte hadde fått mangelfull informasjon om de undersøkte investeringsprosjektene, og fremmet kommunestyrets fellesforslag om oppfølging på vegne av alle partier. Dermed står Hemlich Pedersens kritikk igjen uten substans.

Morten Skauge
Varagruppeleder, Bærum Høyre