Søk

Organisering fremfor penger

Altfor mange av politi- og lensmannskontorene makter ikke å stille patruljer, mangler etterforskningskapasitet og yter heller ikke god nok service. Vi trenger et politi som kommer når du trenger dem. Derfor gjennomføres politireformen.


Over år er tilgangen til politi på de små stedene svekket til tross for at lensmannskontorene er opprettholdt. Kun 85 av 354 tjenesteder har mulighet til å sette opp en døgnkontinuerlig patrulje. Like alvorlig er situasjonen for de alminnelige publikumstjenester. Kun 64 av 354 tjenestesteder tilbyr tjenester etter kl. 16.00 på en eller flere ukedager. Store politidistrikter og særorganene (for eksempel Kripos) har måttet overta oppgaver fra lensmannskontorer og små politidistrikter, fordi de ikke har maktet å løse oppgavene. Konsekvensen har vært en utilsiktet sentralisering av politiet. Det er denne utviklingen som skal snus. Og det ville vært direkte uansvarlig å fortsette som før.

En patrulje er to politifolk på hjul 24 timer i døgnet 365 dager i året. Til det trengs det 16 årsverk. Evnen til å stille patruljer forsvinner når lensmannskontorene blir for små. Det går på tryggheten løs. Kortstokken må stokkes på en mer intelligent måte. Politiet er derfor inne i en helt nødvendig dyptgripende reform for å sikre bedre utnyttelse av ressursene. Beredskapen og befolkningens trygghet over det ganske land skal bedres.

Politiet har vært statsbudsjettets vinner over flere år. Politiet har de siste tre årene fått nesten 1500 flere ansatte. Det er en klar forutsetning at dette skal gi mer et synlig politi og flere etterforskere. Og det er et krav at alle steiner skal snus for å utnytte ressursene mest mulig. Et bedre politi forutsetter fremfor alt mer nytenkning, enn mer penger.