Søk

PRESSEMELDING

Saken mot Bærum Høyre henlagt av politiet
Bærum Høyre ble august/september 2016 gjort kjent med at Asker og Bærum Politidistrikt hadde opprettet en sak etter anmeldelse fra Skatt Øst for brudd på ligningsloven §12-1(b). Politiet har nå besluttet å henlegge saken. Bærum Høyre tar politiets vurdering til etterretning, og har gjort nødvendige tiltak for å sikre at vi ikke havner i lignende situasjon igjen.


Budstikka gjorde i august/september 2015 Bærum Høyre klar over at det med stor sannsynlighet var blitt begått feil i vår regnskapspraksis. Det handlet spesielt om at enkelte bidrag var fakturert med merverdiavgift.
For å få klarhet i saken ba vi Høyres Hovedorganisasjon om bistand til en gjennomgang av våre regnskaper for perioden fra 2010 til august 2015. Her ble det bekreftet enkelte kritikkverdige forhold og anbefalinger til hvordan disse kunne korrigeres. Hele rapporten fra Høyres Hovedorganisasjon har tidligere vært offentliggjort i Budstikka. Vi har også fulgt opp alle anbefalingene fra Høyres Hovedorganisasjon for å rette opp i feil og forhindre at nye begås.
Bærum Høyre har også anmodet myndighetene om å gjøre en gjennomgang av regnskapene våre. Skatt Øst har derfor gått gjennom Bærum Høyres regnskaper fra 2007 til og med august 2015. Skatt Øst fremla 12. januar 2016 en rapport med påfølgende brev, datert 25. februar 2016, som presiserer oppsummeringen i rapporten. (begge dokumentene er unntatt offentlighet).
Det er avgjørende at innbyggerne i Bærum har full tillit til at Bærum Høyre opererer i tråd med gjeldende lover og regler. Når det viser seg at vi har begått feil som kan svekke tilliten til at Bærum Høyre, så beklager vi dette på det sterkeste. Vi tar ansvar for å lære av feilene og vi tar grep for å sikre at feilene ikke gjentar seg.
Vi vil presisere at alle feil var utilsiktede. Bærum Høyre har hele tiden operert i god tro, våre regnskaper ble ført eksternt og godkjent årlig av en ekstern autorisert revisor.
Bærum Høyre har lagt om rutinene vedrørende mottak av gaver til partiet slik at det er i samsvar med bokføringsloven og benytter nå andre leverandører innen regnskap- og revisortjenester.
I Bærum Høyre arbeider vi for å holde en høy etisk standart i vårt daglige virke. Alle bidrag til partiet anses som en gave uten gjenytelser.
For ytterlig spørsmål, ta kontakt med:
Siw Wikan,
leder Bærum Høyre
Mob.: 99 27 44 11