Søk

Medlemsmøte

Bærum Høyre inviterer til medlemsmøte mandag 10.oktober kl. 18.00 i foredragssalen på Bekkestua bibliotek .

 

TEMA: Norges viktigste politiske verksted - Høyres stortingsvalgprogram 2017-2021

 

Innleder er statssekretær Paul Chaffey, medlem av Høyres programkomité  

 

Etter innledning og spørsmål vil det bli lagt opp til workshop på bakgrunn av programkomiteens førsteutkast som ble presentert 7.september. Utkastet følger vedlagt og her er link til programsidene https://hoyre.no/norges-viktigste-politiske-verksted/.

 

Finn gjerne ut på forhånd hvilket/hvilke tema som interesserer deg mest. Dette kan du ta med deg inn i workshopen med mulighet for å komme med konkrete innspill og endringsforslag til vårt nye stortingsvalgprogram.

 

Kvelden avsluttes ca. 20.30.

 

Vi ber om at innspill sendes inn innen 18. oktober enten til Bærum Høyre eller til terhegge@online.no.

 

Vi minner om at alle medlemmer er velkommen til selv å sende inn innspill.

 

Velkommen!