Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Det beste tjenestetilbud

Fet Høyre vil arbeide for at innbyggerne får et godt tjenestetilbud. Det er kommunen som har ansvaret for de kommunale tjenesten, men Fet Høyre mener at både kommunen og private kan utføre og levere tjenester kommunen plikter å yte.

Eiendomskatt

Fet Høyre vil arbeide å avvikle eiendomsskatten i det tempo kommunens økonomi tillater det.

Samferdsel

Glommakryssing som passer best mulig i terrenget, tar hensyn til Fetsund Lanser, sentrumsutviklingen i Fetsund, natur og miljø, jordvern og at det skal bli minst mulig støy og inngripen i nærområdene til beboerne som blir berørt. Skille mellom fjerntrafikk og lokaltrafikk skal ivaretas.

Ny idrettshall

Fet Høyre vil arbeide ny idrettshall og privat barnehage med oppstart tidlig 2016.

Se vår politikk

Fet kommune

Akershus

Kontakt

Laila Helene Hansdotter Gjestad
Leder
Telefon: 95250679

Dag-Egil Bull Sletholt
Fylkessekretær
Telefon: 90969511

Våre folk