Søk

Høstsemesteret er igang

Etter en god og lang sommerferie er vi igang igjen med behandling av politiske saker før utvalgsmøtene i høst.

Første gruppemøte ble avholdt 1. september, og saker til Miljø, Plan og Bygg samt Oppvekst, Omsorg og Kultur i tillegg til Formannskapet ble behandlet.  Det var en stor bunke saker som det tok lang tid å komme igjennom.  Nå gjenstår forberedelsene til utvalgsmøtene til uken.