Søk

Interpellasjon fra Frogn Høyre om rusproblematikken blant unge i kommunen

Frogn Høyre vil legge frem følgende interpellasjon til kommunestyretmøtet 5. desember 2016

Interpellasjon til Kommunestyremøte 5. desember 2016.11.23

 

I OOK møtet den 15. november 2016 ble det gitt informasjon fra Politiet, rektor og miljøarbeider ved Frogn videregående skole om rusproblematikken ved skolen.

 

Det ble opplyst at det i dag er et økende problem med rus og at problematikken stammer fra tidligere alder – helt nede fra 8. trinn på ungdomsskolen. Samtidig vet vi at Frogn kommune har en Ungdomslos som ikke belaster kommunens budsjetter – og at det er etablert Utekontakt i Frogn kommune.

 

Ungdomslosen har vi frem til juni 2017. Dette er pr i dag den eneste i kommunen som kartlegger og utfører tiltak – Ungdomslosen gjør en flott jobb.  Denne stillingen må videreføres – den er så langt betalt av staten som et prosjekt.

 

Det er – etter informasjonen gitt i foran nevnte møte - hevet over enhver tvil om at vi i Frogn har et økende rusproblem blant ungdom helt ned på 8. trinn. Politiet og skolen selv var meget klare på dette. Beviset på dette ligger også i at det pr i dag er hele 16 ungdommer som er på såkalt ruskontrakt med Politiet – og ifølge Politiet igjen – det burde vært minst like mange til. Vi snakker altså om minimum 30 ungdommer bare på Frogn vgs. som sliter. I tillegg er det sikkert mørketall – men det tar vi ikke med her.

 

Det ble meldt om fra Frogn vgs. om at det i dag er en ruskonsulent i 50 % stilling som skal dekke skolen – dette er alt for lite ift utfordringene som er på skolen. Det betyr at ungdommer som er havnet på feil spor ikke får den hjelpen de trenger. Når vi også vet at 75 % av elevene på Frogn vgs. er fra Frogn, sier det seg selv at mange av de med problemer er fra vår egen kommune.

 

Frogn Høyre kan ikke sitte å se på dette – her må noe gjøres. Politiet sier helt klart at en ruskonsulent til – eller flere er løsningen – her har Politiet lange og gode erfaringer.

 

I møtet får vi opplyst av enhetsleder i Frogn kommune at det er ansatt 2 ruskonsulenter i 100 % stillinger i Frogn. Det ble i tillegg sagt at den ene av disse er 100 % øremerket ungdom.

 

Samtidig kan det se ut som om Utekontakt ikke er synlig på ungdomsskolene på dagtid. Det er observert omsetning av rus på hvert fall en av våre ungdomsskoler på dagtid! Slik kan vi ikke ha det!

 

Til slutt før våre spørsmål til Ordføreren: Politiet vet ikke om at Frogn kommune har to 100 % stillinger som Ruskonsulenter. Det har heller aldri Frogn vgs. hørt noe om!

 

Våre spørsmål blir derfor:

 

  1. Utekontakten i Frogn – hvordan jobber denne og hvorfor er den ikke på ungdomsskolene på dagtid?
  2. Hvordan organiseres arbeidet for de to 100 % stillingene vi har som ruskonsulenter – både på dagtid og kveldstid? Minner herom at verken Politiet eller Frogn vgs. kjenner til disse to stillingene!!
  3. Når vi nå kjenner til problemene, hvilke strakstiltak vil bli igangsatt?
  4. Kan en av stillingene som ruskonsulent i Frogn kommune for en periode dedikeres til Frogn vgs. – som et strakstiltak?
  5. Hvilke muligheter finnes for videreføring av Ungdomslosen slik denne funksjonen er pr idag?Frogn Høyre

Stein Erik Halck

Kommunestyrerepresentant

Nestleder i OOK