Søk
Eva Anderssen, 4. plass på Frogn Høyres liste

Les mer om Eva Anderssen 4 kandidat til kommunevalget

Eva er en av våre mest erfarne politikere i denne perioden.

Eva er født i Bergen, er 53 år gammel, gift og har 4 barn.
Hun er utdannet markedsøkonom, og har god erfaring fra politisk arbeid i kommunestyret, hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur og arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Eva er spesielt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår.