Søk

Ny områdeplan for Gamle Drøbak vedtatt lagt ut på høring

Områdeplanen for Gamle Drøbak ble i gårsdagens ekstraordinære kommunestyremøte vedtatt lagt ut på høring.
Flertallet bestående av Høyre, FrP og Sp sikret at innstillingen fra Hovedutvalget for Miljø, Plan og Byggesaker ble vedtatt med noen  små justeringer.

I Høyre er vi godt fornøyd med at vi fikk flertall for foreslåtte endringer til områdeplanen for Gamle Drøbak.
Dette betyr at endringene innarbeides i bestemmelsene og høringsnotatet tilpasses de reviderte bestemmelsene.

Så håper og tror Høyre at det kommer mange spennende innspill i høringsrunden. Samtidig håper vi at flest mulig setter seg inn i de faktiske endringene Høyre har foreslått.
Kommentarene på sosiale medier indikerer at enkelte oppfatter Høyres forslag til områdeplan som en utbyggingsplan. Dette er ikke riktig.
Vårt primære mål er en områdeplan som tar vare på Drøbaks særegne visuelle inntrykk og egenart.
Vi mener imidlertid at dette er forenlig med at den enkelte huseier kan få mulighet til å utvikle husene sine så lenge dette ikke går på bekostning av særpreget