Søk
Ståle Jensen, 3.kandidat til kommunevalget

Ståle Jensen vår tredje kandidat til kommunevalget

Ståle er vår 3. kandidat til kommunevalget i høst
Ståle er 56 år gammel, født og oppvokst i Drøbak, gift og har to voksne barn.

Han er utdannet økonom og har arbeidet i IKT bransjen hele sin yrkesaktive karriere, nå som senior rådgiver og prosjektleder.

Ståle har vært med i politikken den siste perioden, som vararepresentant til de fleste utvalg og nestleder i Kontrollutvalget for omsetning av alkohol.

Hans politiske interesser retter seg særlig mot næring, bolig og effektivisering av byggesaker og forenkling av byråkratiske prosesser.

Les mer om oss på våre hjemmesider