Søk

Gruppemøte før Kommunestyret

Gruppemøte for behandling av saker til Kommunestyret 19. september

Alle kommunerepresentanter er obligatoriske, men alle kan møte. Husk å melde i fra til gruppeleder Eva dersom du ikke kommer.