Politikk

Høyres politikk bygger på respekt for generasjonene som har gått foran oss og ansvarsfølelse for dem som kommer etter oss. Frogn Høyre har vært en pådriver for flere store og viktige investeringer, som nå er i ferd med å bli realisert. I fireårsperioden bør vi derfor være restriktive til nye, større investeringer.

Våre hovedsaker

Infrastruktur og transport

Kommunens innbyggere som pendler hver dag inn til hovedstaden, merker at kapasiteten på veiene er sprengt. Køene starter tidligere om morgenen og slutter sent på kvelden, noe som gjør at man får mindre tid til familien samt at miljøforurensningen øker.

Idrett, friluftsliv og folkehelse

Utviklingen av Seiersten idrettspark med kunstgress, 400 meters løpebane, ny sportshall, oppgradering av Frognhallen og nytt svømmeanlegg vil sikre at idretten får gode fasiliteter for trening og konkurranse. Dette vil gi et verdifullt bidrag til folkehelsen for alle aldersgrupper, også til uorganisert ungdom.

Trygg i hverdagen - skoler

Høyre prioriterer kunnskap i skolen og har som mål at Frognskolen skal være blant de 10 beste i landet. En suksessfaktor for god læring er at lærerne får utnyttet mest mulig av sin tid til undervisning, og vi ønsker at det undervisningsmessige skal holde høy kvalitet.

Næring og lokale arbeidsplasser

Etablering av lokale arbeidsplasser er viktig for å lette det stadig økende presset på veiene til Oslo. Dette er også et viktig miljøtiltak samtidig som det bidrar til kortere arbeidsdager og ringvirkninger for det etablerte næringslivet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her