Høyres visjon

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.

Våre hovedsaker

En god skole - en skole for fremtiden

Vi vil skape like muligheter for alle elevene i skolen i Hurdal. Med dette mener vi en skole som ser potensiale i den enkelte elev med fokus på faglig og metodisk tilrettelegging for den enkelte.

Et godt sted å bo

Hurdal Høyre vil legge til rette for utbygging av eksisterende og planlagte boligfelt.

Kommunesammenslåing

Hurdal Høyre ønsker å samarbeide med andre partier i bygda for å finne de beste løsningene for fremtiden. Hurdal Høyre ønsker å være en del av en ØRU kommune.

Det skal være godt å vokse opp her

Barna er vår fremtid. Ved å gi tilbud til barn og unge, gjennom skole, helse, kultur og idrett vil vi skape flere bein å stå på i fremtiden.

Se vår politikk

Hurdal kommune

Akershus

Kontakt

Grethe Schjøll
Leder
Telefon: 92609347

Dag Egil Bull Sletholt
Fylkessekretær
Telefon: 90969511

Våre folk