Politikk

Våre hovedsaker

En god skole - en skole for fremtiden

Vi vil skape like muligheter for alle elevene i skolen i Hurdal. Med dette mener vi en skole som ser potensiale i den enkelte elev med fokus på faglig og metodisk tilrettelegging for den enkelte.

Et godt sted å bo

Hurdal Høyre vil legge til rette for utbygging av eksisterende og planlagte boligfelt.

Kommunesammenslåing

Hurdal Høyre ønsker å samarbeide med andre partier i bygda for å finne de beste løsningene for fremtiden. Hurdal Høyre ønsker å være en del av en ØRU kommune.

Det skal være godt å vokse opp her

Barna er vår fremtid. Ved å gi tilbud til barn og unge, gjennom skole, helse, kultur og idrett vil vi skape flere bein å stå på i fremtiden.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her