Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Et fremtidsrettet samferdselssystem

I vår tett befolkede kommune med betydelig vekst i både gjennomgangs- og lokaltrafikken, er det viktig å videreutvikle et trafikk- og transportsystem med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet.

Et skapende og konkurransedyktig næringsliv

Lørenskog har en unik beliggenhet mellom Oslo og Gardermoen, med umiddelbar nærhet til store samferdselsårer. Lørenskog Høyre ønsker å utnytte mulighetene som ligger i dette.

Helse og omsorg

Lørenskog Høyre ønsker å sette i gang et prøveprosjekt med en tillitsreform i hjemmetjenesten. Vi ønsker i større grad å la de ansatte få gjøre de faglige vurderingene, frigjøre tid fra rapportering, og i samarbeid med brukerne bestemme hvordan behovene best kan møtes.

Kunnskap og læring hele livet

Lørenskog Høyre vil at Lørenskog-skolen skal bli blant landets beste. Gjennomsnittlig bra slik vi er i dag er ikke en høy nok ambisjon for våre barn og unge.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her