Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Kunnskap i skolen

Nannestad Høyre vil bygge ny ungdomsskole, sikre tilstrekkelig ressurser til barnehage, skole og SFO og gi alle barn tilbud om barnehageplass i nærmiljøet.

Kvalitet i omsorgen

Nannestad Høyre vil at alt omsorgsarbeid skal ha fokus på brukernes behov og tilfredshet, styrke det forebyggende helsearbeidet for barn og unge og forbedre helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Skape trygge arbeidsplasser

Nannestad Høyre vil jobbe for at Nannestad skal bli en JA-kommune, være pådriver for nyetablering og utvikling og sette fokus på næringsutvikling og næringsoppfølgning i sterkere grad i administrasjonen.

Raskere utbygging av vei og kollektivtransport

Nannestad Høyre vil sørge for en effektiv utvikling innenfor vedtatt kommuneplan, opprettholde en aktiv og fremtidsrettet klima- og miljøplan og bidra til at miljøaspektet er integrert i alt plan- og utviklingsarbeid.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her