Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Høyre som forebyggingspartiet

Nesodden Høyre vil motivere til at hver enkelt tar et ansvar for egen helse (”hver innbygger sin egen helseminister”) og videreføre prosjektet “Arbeid for trygd “ med Remonter med konkrete tiltak for å hjelpe unge arbeidssøkere ut i arbeid.

Forvaltning og ressurser

Høyre vil jobbe for en disiplinert forvaltning og en effektiv og kreativ bruk av eksisterende ressurser. Nesodden Høyre vil bruke ressursene og de ansatte vi har på en smartere måte og stimulere til nytenkning og innovasjon i det daglige arbeidet

Redusere økende utgifter til sosialhjelp

Nesodden Høyre vil motivere til at hver enkelt tar et ansvar for egen helse (”hver innbygger sin egen helseminister”) og videreføre prosjektet “Arbeid for trygd “ med Remonter med konkrete tiltak for å hjelpe unge arbeidssøkere ut i arbeid.

Økonomisk bærekraft og handlingsrom

Vi vil ha økt oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet, og utvide og stimulere “Aktiv på dagtid” tilbudet.

Se vår politikk

Nesodden

Akershus

Kontakt

Karianne Lampe Oppegaard
Leder
Telefon: 90782350

Dag-Egil Bull Sletholt
Fylkessekretær
Telefon: 90969511

Aktuelt

Våre folk