Politikk

Nittedal Høyre tror på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og til å forme sitt eget liv og sin egen fremtid. Frihet til å velge, frihet til å ta egne beslutninger og frihet til å styre sitt eget liv er byggesteiner i vårt samfunnssyn. Gode lokalsamfunn bygges gjennom felles innsats og godt samarbeid mellom oss som bor her, frivillige organisasjoner, private bedrifter og offentlig virksomhet.

Våre hovedsaker

Tidlig innsats for god psykisk helse, og en bedre rusomsorg

Psykisk sykdom har store konsekvenser for den enkelte, pårørende og for samfunnet. Aktivisering og deltakelse i samfunnet vil for mange være den beste forebyggingen av psykisk sykdom.

Nittedalsskolen – kompetanse i fokus

Nittedalsskolen skal videreutvikles til å bli en av Norges beste skoler. Elevene skal møte en skole som gir dem muligheten til å oppnå sitt potensiale, og som gir dem forutsetninger for å lykkes som voksne. Samtidig skal skolene stille krav til at elevene respekterer hverandre, lærere og ordensregler slik at alle får et best mulig læringsmiljø.

Et skapende og konkurransedyktig næringsliv

Næringslivet skal møte en moderne og effektiv kommune som gjør det enkelt å drive næringsvirksomhet, enten bedriften er nystartet eller etablert. Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver og en næringsvennlig tilrettelegger.

Gode samferdselsløsninger – til det beste for alle

Nittedal Høyre vil videreutvikle og fornye dagens kollektivløsninger for hele bygda. Nittedal er en langstrakt bygd med behov for gode samferdselsløsninger. Vi må ha god kontakt med Fylkeskommunen, Ruter, NSB og jernbaneverket for å få til dette.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her