Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen. Les Budstikka her.

Våre hovedsaker

Standard i skolen

For å forberede våre barn på framtidens utfordringer, både i arbeids- og samfunnsliv, må skolen videreutvikles og holde høy standard.

Miljø- og klimautfordringer

Miljø- og klimautfordringene gjør at vi må redusere bruken av fossilt brensel lokalt, og legge til rette for at hver enkelt av oss kan redusere belastningen på vår felles klode.

Forvaltning av arealer

De knappe arealene i Oppegård må forvaltes på en god og langsiktig måte, samtidig som vi opprettholder en variert boligmasse, med grønne lunger i boligområdene.

Vekst og trygghet

Nærheten til en raskt voksende hovedstad er en positiv ressurs når det gjelder arbeidsmarked og et variert kulturtilbud. Men samtidig gir dette utfordringer med å skape trygge nærmiljøer med minst mulig kriminalitet og rusproblemer.

Se vår politikk

Nordre Follo kommune

Akershus

Kontakt

Benthe Austad Biltvedt
Leder
Telefon: 48264962

Aktuelt

Våre folk