Kolbotn sett fra sør med Strandliveien og Kolben

Follo er en vekstregion

Her i Follo opplever vi effekten av at vi befinner oss i landets sterkest voksende byregion

Jeg har med interesse fulgt urbaniseringsdebatten mellom regiondirektør Nina Solli og Trygve Roll-Hansen fra Ås SV. 

Jeg er helt enig i at voksende by-regioner er viktige motorer for omlandet rundt. Her i Follo opplever vi effekten av at vi befinner oss i landets sterkest voksende by-region.  Det kan åpenbart være flere oppfatninger om årsakene til veksten. Men dette er en tung trend som bare vil fortsette.  Vi ser samme tendens over hele landet, der regionsentrene vokser. Flyttestrømmene går fra distrikt til sentrum. Dette skaper utforbringer både for vekstregionene og for fraflyttingsdistriktene.

Nina Solli avlegger igjen en visitt til Oppegård, og spør om vi er villige til å legge til rette for vekst på en miljømessig måte. Hvis Solli tar seg bryet med å orientere seg om kommunens reguleringsplaner, både de som er vedtatt og de som er under arbeid, vil hun se at veksten i all hovedsak skjer i tilknytning til eksisterende trafikknutepunker. Jeg nevner Greverud senter, Myrvoll, Ormerudveien og Kolbotn sentrum. Det er etter de samme prinsipper også fremtidig vekst i all hovedsak skal skje. Men det skal ikke være til hinder for at vi også skal akseptere en rimelig vedlikeholdsvekst også andre steder i kommunen. En annen sak er at det ikke er nevneverdig med matjord i Oppegård som kan bygges ned. 

Når det gjelder næringsutvikling mer spesifikt, er videre utvikling av Mastemyrområdet høyst aktuelt. Dette vil vi følge opp også politisk fremover. 

Etter mitt beste skjønn er det valg Oppegård kommune allerede har gjort når det gjelder arealdisponering, smarte valg, for å bruke Sollis terminologi. 

Kjell G. Pettersen
Kommunestyrekandidat Oppegård Høyre