Leder i Follo kvalifiseringssenter Elisabeth Gystad og inspektør Sølvi Bjørkmo

Follo kvalifiseringssenter

Årsmøtet til Oppegård Høyre 4. februar ble innledet med en orientering om Follo kvalifiseringssenter. Det var rådgiver Daad Gjerde som gjorde en kort innledning før hun presenterte foredragsholderne, leder Elisabeth Gystad og inspektør Sølvi Bjørkmo.

Follo kvalifiseringssenter er en skole hvor det drives norskopplæring og introduksjonsprogram for voksne flyktninger og innvandrere. Målet er å gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap som kvalifiserer til videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Norskopplæringen følger 3 spor, nemlig; spor 1: analfabet, spor 2:delvis skolegang fra hjemlandet og spor 3: god almenutdanning. Skolegangen inkluderer også ferdighetsprøver både muntlig og skriftlig, og skolen har ligget over landsgjennomsnittet. 

Rådgiver i Follo kvalifiseringssenter Daad Gjerde

Elisabeth Gystad

Institusjonen ble startet i 1993 av kommunene Frogn, Ski og Vestby. I 2014 hadde skolen elever fra 55 nasjonaliteter. Pr. februar 2016 har skolen 223 deltakere og 138 på intro. Fordeler med skolen er større mulighet for spesielt tilrettelagt undervisning, større fagmiljø og sosialt fellesskap og møteplass. Det er viktig at undervisningen er i nærmiljøet. Det gjennomføres også bransjekurs, dvs. innsikt i et yrke og hvordan det er å få jobb. Blant kursene er helsefagkurs samt salg og service.

Resepten for og lykkes er:

  • Politisk vilje for prioriteringer
  • Solid økonomi
  • Faglig dyktige lærere/ansatte
  • Vilje og evne til omstilling.

Sølvi Bjørkmo