Kompetanseheving som styrker barna

Høyre går til valg på å sikre kvalitets-barnehager med et godt pedagogisk tilbud.

Trygge og glade barn blir ansvarsbevisste voksne. Høy kompetanse hos de ansatte er en trygghet for at barnehagene har et godt pedagogisk tilbud. Regjeringen varsler et lærerløft også i barnehagene og satser 60 millioner kroner til dette formål i 2015.

Mer kvalitet og læring
Høyre vil at det skal bli mer kvalitet og læring i barnehagene, uten at barnehagen dermed skal bli som skolen. Det skal komme en ny og forbedret rammeplan i løpet av denne perioden. I den skal det blant annet legges til rette for å stimulere barns nysgjerrighet. I tillegg skal det arbeides for å sikre mer åpenhet for foreldrene om innholdet og kvaliteten. Høyre i Oppegård er klare på at kompetanseheving i barnehagene vil være en styrke for barna.

Viktig med etterutdanning
Uten motiverte og kvalifiserte ansatte i barnehagene vil barna ikke være godt nok forberedt til å møte de utfordringer som kommer i grunnskolen og i det sosiale liv fremover. Det være seg mobbing, manglende lærelyst, forskjellige kulturer, etc. Høyre har i flere år støttet videre- og etterutdanning i Oppegårdskolen for ca. 15 lærere hvert år. Dette har gitt meget gode resultater.

Vinneren er barna
Nå ser vi frem til at også ansatte i barnehagene skal få den samme muligheten til nødvendig videre- og etterutdanning. Økt kompetanseheving vil medvirke til å stimulere barns kreativitet, respektere deres forskjellighet og oppfordre til nytenking.

Høyre går til valg på å sikre kvalitets-barnehager med et godt pedagogisk tilbud. Vinneren av dette er barna!

Benthe Austad Biltvedt
Kommunestyrekandidat
Oppegård Høyre