Østli skole på Myrvoll

Læreren som veiviser og motivator

I Oppegård har vi all grunn til å være stolte av skolene våre. Skolene har satt opp tydelige mål for elevens læring og kriterier for måloppnåelse

Alle lærerne har gjennomgått kurset «vurdering for læring», og  det er brukt mye tid på erfaringsdeling og organisasjonsutvikling innenfor temaet. Oppegård-skolen  gjør det svært bra i forhold til landsgjennomsnittet, og målet er å bli enda bedre. Derfor satser Høyre på rektorer og lærere, bl.a. ved å bevilge midler til etterutdanning.

En kjent forsker innenfor skoleutvikling, John Hattie, mener Norge bruker midler på skole feil og sier at økt lærerutdanning ikke hjelper. Han sier at det som har stor effekt på læring, er blant annet at læreren vet hvordan elevene tenker og velger oppgaver, som utfordrer hver enkelt elev på deres nivå.

I norsk skole har forbildet vært «den gode læreren». Læreren som bruker litt av skoletimen på tavleundervisningen  og resten av tiden på å gå rundt i klassen. Læreren ser den enkelte eleven, kjenner sterke og mindre sterke sider. Læreren veileder eleven og motiverer til å utfordre seg selv. Med andre ord: En lærer som er trygg i rollen som lærer.

Det grunnleggende behov for eleven er å få oppmerksomhet, bli sett, tatt på alvor og gitt ansvar. Dette er en krevende rolle for læreren. For noen lærere «ligger det i ryggmargen». For langt de fleste utvikles denne evnen gjennom erfaring og veiledning fra kolleger. Nyutdannede lærere har ofte et spesielt behov for veiledning og tilbakemelding for å bli  trygg i rollen sin. Derfor er det viktig at de gis mulighet til faglig og personlig utvikling. Høyre tar konsekvensen av dette og vil satse enda sterkere på etterutdanning og kompetanseutvikling.

Marit Bortelid Mæland, kandidat til kommunestyret Oppegård Høyre