Leder Benthe Biltvedt og nestleder Leif Aarebrot

Ny leder i Oppegård Høyre

Oppegård Høyre har fått en ny leder etter årsmøtet 4. februar. Benthe Biltvedt overtar etter Thomas Sjøvold, og ny nestleder er Leif Aarebrot.

Med akklamasjon ble begge valgt. Benthe har god bakgrunn i politikken:

 • har vært og er (i inneværende) representant for Oppegård Høyre (OH) i kommunestyret
 • sitter i formannskapet i inneværende periode
 • har vært leder Utvalg for kultur og oppvekst
 • nestleder i OH
 • medlem i samarbeidsutvalg på barneskole
 • har også vært leder i Valgkamputvalget i to perioder, sist ifm. kommunestyrevalget 2015. 
Hun er opptatt av gode oppvekstvilkår, ny svømmehall, skole, helse og sosial. 

Nestleder Leif Aarebrot, valgt for ett år, er født i 1939, har hatt følgende politiske lederverv i OH:

 • leder av Oppegård Senior Høyre (OSH) i to perioder fra 2011 – 2015
 • leder av Utvalg helse og omsorg 2007 – 2011

I tillegg har han hatt/har følgende politiske verv:

 • medlem av kommunestyret, som representant for OH, i perioden 2007 – 2011
 • medlem av valgkamputvalget i OH i flere valg
 • som leder av OSH, sittet i OHs styre i perioden 2011-2015
 • som leder av OSH, deltatt i styret i Akershus Senior Høyre, samt deltatt i landsmøter i Landsforeningen Senior Høyre og Akershus Høyre
 • er medlem i Kontrollutvalget fra 2015

Han har vist kreativitet og engasjement i sine lederverv og har ledet medlemsmøtene i OSH på en utmerket måte. 

Benthe og Leif får også med disse i styret:

 • kvinnepolitisk ansvarlig: Daad Gjerde (ikke på valg, ett år igjen av valgperioden)
 • styremedlem: Lola Stormorken (gjenvalgt for to år)
 • styremedlem: Kjell Pettersen (ikke på valg, ett år igjen av valgperioden)
 • styremedlem: Melissa Kristiansen (ikke på valg, ett år igjen av valgperioden)
 • styremedlem: Lars-Roar Masdal (gjenvalgt for to år)
 • styremedlem: Knut Oppegaard (valgt for to år)
 • styrets 1. varamedlem: Lars Kleivan (valgt for ett år)
 • styrets 2. varamedlem: Patrik Brändström (valgt for ett år)

Lars Kleivan og Patrik Brändström er nye i styret.


Viktige personer i OH. F.v. ordfører Thomas Sjøvold, gruppeleder Siv Kaspersen, leder i OH Benthe Biltvedt. styremedlem i OH Lola Stormorken, 2. varamedlem i OH Patrik Brändström, kvinnepolitisk ansvarlig Daad Gjerde, nestleder i OH Leif Aarebrot, styremedlem i OH Kjell Pettersen og styremedlem i OH Knut Oppegaard