Ordførerne som var med, f.v. Ola Nordal, Tuva Moflag, Thomas Sjøvold, Nina Sandberg, Øystein Slette og Haktor Slåke

Oppegård vil gå videre i kommunereformprosessen

Hvis ordfører Thomas Sjøvold får kommunestyret med seg, vil Oppegård gå inn for å forhandle om en intensjonsavtale for videre forhandlinger med de andre kommunene i Follo. Dette meddelte han på et felles informasjonsmøte i Oppegård om Follorapporten som ble fremlagt 11. mars. Får ordfører i hhv. Ås og Enebakk gjennom sin mening, vil prosessen være avsluttet, og de vil forbli slik som i dag, men det er kommunestyret i hver av disse kommunene som til sist avgjør.

Ordfører Sjøvold som var vert for møtet, var veldig stolt av å ønske fem ordførere i Follo velkommen til Tårnåsen aktivitetssenter, et senter som har mye daglig aktivitet. Det var to rapporter om samarbeidet om kommunereformen i Follo som ble fremlagt for både presse og politikere.

Ordfører Thomas Sjøvold ønsket velkommen

Ola Nordal, ordfører i Ås, ga en gjennomgang av rapporten: Mulig fremtid for Frogn, Nesodden og Ås, mens ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold, gikk gjennom Follorapporten.

Ordføreren i hhv. Ås og Enebakk (Øystein Slette) meddelte i etterkant av gjennomgangen sin subjektive mening at de ikke ville delta videre i reformarbeidet. Begge fremholdt å stå alene og ivareta den flotte kommunen de var ledere for. Men dette igjen avhenger hva de to respektive kommunestyrene kommer frem til.

Ordfører i Ski, Tuva Moflag, ville overfor kommunestyret anbefale å delta videre i den spennende prosessen om en større Follo-kommune. Folkeavstemningen 12. juni ville selvsagt være rådgivende for endelig vedtak.

Ordfører i Frogn,  Haktor Slåke, kunne tenke seg å bli med inn i en større kommune, og hvis kommunestyret også vil det, ville han takke ja til en invitasjon til videre deltakelse.

Også ordfører i Nesodden, Nina Sandberg, meddelte at størrelse og økonomi vil være viktig, og et standpunkt var ikke tatt enda.

For Oppegård er det også viktig å kartlegge innbyggernes meninger før kommunestyret skal fatte vedtak i juni. Dette skal skje gjennom medvirkningsmøter og innbyggerundersøkelsen.  - Mitt ønske er at når kommunestyret fatter vedtak i juni, så har vi Follorapportene, intensjonsavtale og innbyggernes meninger å forholde oss til. Det vil være et godt grunnlag for en veldig viktig avgjørelse, understreket Sjøvold og fortsatte; Oppegård kommune er ikke avhengig av kommunereform, men vi skylder innbyggerne å gjøre en grundig jobb når det gjelder å finne ut hva som tjener oss best i et langsiktig perspektiv. 

Les eller last ned Follorapporten her: http://www.oppegard.kommune.no/aktuelt/2016/mars/follorapporten
Se hva ØB skrev: http://www.oblad.no/oppegard/ski/frogn/uenige-om-kommunereform/s/5-68-155402