Oppegård får mer penger til tidlig innsats i skolene

— Vi må fange opp dem som kan falle utenfor i skolen tidligere, sier Høyres gruppeleder, Siv Kaspersen.

Elever i norsk skole lærer ikke nok. Mange blir hengende etter tidlig i skoleløpet, og klarer aldri å ta inn igjen forspranget til klassekameratene. Resultatet er høyt frafall fra videregående skole. For mange blir det et permanent utenforskap. Derfor er innsats rettet mot småtrinnet et viktig satsning fremover. 

Statsbudsjettet ga flere gode nyheter for skole-Norge. Kunnskapsfeltet er budsjettvinneren i år også. Satsingen på videreutdanning av lærere fortsetter, det bevilges penger til ny lærerutdanning, det blir flere realfagskommuner og det blir en storsatsing på tidlig innsats i skolen.

— Regjeringen foreslår å bruke 150 millioner kroner neste år på målrettede tiltak for mer tidlig innsats i skolen. Det gjør vi fordi altfor mange får den hjelpen de trenger altfor sent, sier Stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) i utdannings- og forskningskomiteen. 

Med regjeringens satsing på tidlig innsats, skal de som henger etter, hjelpes så tidlig som mulig. I tillegg er det bra at regjeringen, sammen med samarbeidspartiene KrF og Venstre, har innført et tilskudd til økt lærertetthet på 1.–4. trinn, som utgjør 836 millioner kroner i 2017. Dette utgjør over 1000 permanente lærerstillinger. I Oppegård får vi nå om lag 2 millioner til tidlig innsats samt midler til to nye lærerstillinger på Fløysbonn barneskole. Det Høyres gruppeleder, Siv Kaspersen, glad for. 

— Dette passer veldig godt inn i en satsning vi allerede er i gang med. Selv om Oppegård har en av landets beste skoleresultater (landets 6. beste) er vi opptatt av at de svakeste elevene får god nok oppfølging og sikres ferdigheter for å klare seg senere i livet, sier hun. 

Da budsjettet ble vedtatt sist desember gikk Høyre sammen med KrF og Frp inn for å øke lærertettheten med fem nye lærerstillinger, og to nye stillinger øremerket Fløysbonn vil komme godt med. Omkring en femtedel av alle norske elever går ut av skolen uten å kunne lese eller regne skikkelig. Derfor er et løft for tidlig innsats en viktige prioritering i regjeringens skolepolitikk.