Kontakt

Adresse

v/ Benthe A Biltvedt, Postboks 510, Rådhuset
1411 KOLBOTN

Våre folk

Se våre politikere

Om Oppegård H

Oppegård H ledes av Benthe Austad Biltvedt

Gjennom flere tiår har Oppegård kommune utviklet seg til en moderne og god kommune å bo i. Høyre har styrt Oppegård sammen med andre borgerlige partier siden 1967. Dette har muliggjort langsiktig planlegging og god økonomisk styring. For å bevare og videreføre det vi har fått til, må vi fornye oss. Vi skal utnytte våre fortrinn til det beste for de som bor her. Vi skal fortsatt skape trivelige og sunne bomiljøer. Vi skal ha gode rekreasjonsmuligheter. Vi skal ha en effektiv kommuneorganisasjon som tilbyr gode tjenester. Vi skal ha effektive kommunikasjons- og infrastrukturløsninger. Vi skal ha evne til å gripe utviklingsmulighetene og ligge i forkant av utviklingen. Oppegård er en god kommune å bo i, og vi tar mål av oss til å være blant de beste.