Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Kunnskap og oppvekst – en investering i fremtiden

En god skole gir muligheter for alle uansett bakgrunn. Den beste starten vi kan gi våre barn er en god skole som formidler den kompetansen som er nødvendig for å være godt rustet til fremtiden.

Et levende kultur- og fritidstilbud til alle

Et mangfoldig kulturliv handler om kreativitet og opplevelse og henvender seg til alle aldersgrupper, på tvers av identitet og tilhørighet. Nærmiljø og kommune er avhengig av gode betingelser for kulturliv, og Rælingen Høyre vil sikre frivillige lag og foreninger vekst- og utviklingsmuligheter for å oppnå dette.

Helse og omsorg – kvalitet og valgfrihet

Økt levealder kombinert med befolkningsøkning gjør at flere trenger bistand, omsorg og helseframmende tiltak. Nye brukergrupper stiller krav til nye arbeidsformer, endret kompetanse og vekst i tjenestetilbudet.

En aktiv miljø- og samferdselspolitikk

Rælingen Høyres mål er å overlate naturen i minst like god stand til neste generasjon slik at de kan ha like stor glede og nytte av naturen som vi som lever i dag. Naturopplevelse og friluftsliv utgjør viktige kilder det gode liv for menneskene og er svært viktig i det forebyggende folkehelsearbeidet.

Se vår politikk

Rælingen

Akershus

Kontakt

Per Jarle Kristiansen
Leder
Telefon: 97006186

Dag-Egil Bull Sletholt
Fylkessekretær
Telefon: 90969511

Aktuelt

Geir Dalholt

Geir Dalholt

Ta godt imot Geir, vår kandidat nr. 4 på lista.

Anne Kolstad

Anne Kolstad

Ta godt imot Anne, vår kandidat nr. 3 på lista! ...

Våre folk