Foto: privat

Anne Kolstad

Ta godt imot Anne, vår kandidat nr. 3 på lista!

Navn
Anne Jahr Kolstad

Bosted
Strandvegen, Rud

Født
1967

Politisk erfaring
Har syv års politisk erfaring med partiarbeid i Rælingen kommune. Har vært varamedlem i kommunestyret og komite for oppvekst. Fast møtende i kommunestyret det siste året.
Har også erfaring som varamedlem i formannskapet.

Hjertesaker
Skole- og barnehagetilbud med høy kvalitet, er opptatt av riktig tilpasset opplæring for alle elever.  Et godt tilbud innen idrett og fritid til alle i Rælingen. Utfordringene som Romerike og Oslo møter ved den kommende befolkningsveksten. Er opptatt av en bærekraftig utvikling – tenke globalt og handle lokalt.

Utdrag fra programmet:
Rælingen Høyre vil:
- Sikre mangfold av barnehagetilbud og valgfrihet.
- Arbeide for å sikre barnehageplasser av høy kvalitet til alle som ønsker det.
- Likebehandle kommunale og ikke kommunale barnehager, og styrke det pedagogiske tilbudet til alle.
- Tilrettelegge for mer varierte åpningstider i barnehagene for å gi småbarnsforeldre et mer mangfoldig tilbud.
- Øke andelen pedagogisk personell i barnehagene ved aktiv rekruttering av nyutdannede, og et kompetanseløft av eksisterende ansatte.
- Opprette praktikantplasser i barnehagen for pedagogikkstudenter.
- Styrke det skoleforberedende arbeidet i barnehagene.
- Sikre at det i barnehagene utøves målrettet arbeid med å gi barn språklig og sosial stimulans.
- Sikre et godt samarbeid mellom familien, skolene og barnehagene i overgangen til skolen.