Geir Dalholt

Ta godt imot Geir, vår kandidat nr. 4 på lista.

Navn
Geir Dalholt

Bosted
Løvenstad

Født
20. mai 1961

Politisk erfaring
Kommunestyret siden 1995, varaordfører 2000-2005.

Hjertesaker: Økonomi, planlegging, eldreomsorg

Det er nødvendig med fast styring med økonomien i Rælingen og være nøkterne når det gjelder nye investeringer slik at vi slipper diskusjon om eiendomsskatt. Vi er garantister mot eiendomsskatt i Rælingen.

Jeg ønsker at Rælingen gjennom god planlegging kan legge til rette for en balansert utvikling, med utbygging i nye områder i sør og moderat fortetting i nord. Samtidig vil jeg ta vare på de grønne områdene i kommunen som er særpreget vårt.

Jeg vil legge til rette for en valgfrihet i eldreomsorgen slik at de som ønsker å bo hjemme i eget hjem lengst mulig kan gjøre det, mens de som føler trygghet med å bo i tilrettelagte boliger i omsorgsbolig eller institusjon kan få det. Vi vil realisere nytt demenssenter på Løvenstad og bedre tilbudet til demente og deres nærmeste!

Klipp fra programmet: 
Eiendomsskatt, kommunale avgifter og interkommunalt samarbeid
Rælingen Høyre er sterkt imot eiendomsskatt. Et sterkt Høyre i Rælingen vil være den beste garantien mot innføring av eiendomsskatt. Kommunale avgifter på vann, avløp, renovasjon og feiing skal etter loven ikke være høyere enn at de dekker de reelle kostnadene ved å utføre oppgavene. Rælingen Høyre vil forsvare dette prinsippet og arbeide for at avgiftene ikke er høyere enn absolutt nødvendig ved å sikre effektivitet i driften av disse tjenestene
Rælingen Høyre vil:
A. Arbeide for å holde det samlede avgiftstrykket på Rælingens husholdninger så lavt som mulig
B. Være en garantist mot eiendomsskatt
C. Effektivisere interkommunalt samarbeid