Lene Skovholt

Ta godt imot Lene, vår kandidat nr. 5 på lista! 

Navn
Lene Skovholt

Bosted
Skovholt gård, Fjerdingby

Født
1944

Politisk erfaring
Representant i kommunestyret i flere perioder. Fraksjonsleder i komité for helse og sosial.

Hjertesaker
Helse, barn og unge (skole), kultur og miljø

Fra programmet:

Innbyggerne skal, fra vogge til grav, gjennom hele livsløpet, ha trygghet og kvalitet i omsorg og velferd for alle, og møte verdighet og respekt i møte med kommunen. Alle skal ha mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Tjenestetilbudet skal være tilpasset den enkeltes behov for tjenester. Dette er grunnleggende, og veldig viktig, etter min mening.

Det er viktig å skape trygge og nysgjerrige barn og unge. Barnehage og skole er en stor del av barn og unges liv, og god oppvekst og kunnskap er en investering i framtiden. Et godt samarbeide mellom familien, barnehagene og skolen er nødvendig. Alt må tilrettelegges på beste måte med utgangspunkt i den enkeltes forutsetning, ønske og behov.

Kulturtilbudet må styrkes i kommunen, for alle aldersgrupper. Her er en god kulturskole med et stort tilbud av stor betydning. Kommunen vil videreutvikle samarbeidet med frivillige lag og foreninger og legge tilrette for at frivillige kan spille en aktiv rolle i driften av kommunens kulturtilbud.