Stortingsrepresentant Henrik Asheim besøker Skedsmo Høyre og leder Øyvind Tronier Halvorsen

Masse engasjement om stortingsvalgprogrammet til Høyre

En engasjert gjeng møttes tirsdag i Kjelleren på Høyres hus i Lillestrøm for å gi innspill til det nye valgprogrammet til stortingsvalget i 2017. Henrik Aasheim tok turen innom for å gi en kick-start på arbeidet.

Til det kommende årsmøtet i Akershus Høyre har alle lokallagene i fylket blitt  utfordret til å komme med innspill innenfor følgende politikkområder; 

  • Utenriks og forsvar
  • Miljø, energi og samferdsel
  • Familie, arbeid, sosial og helse

Det er gøy å se at tanken om "Norges viktigste politiske verksted" settes ut i livet på denne måten, og våre medlemmer viste tydelig at de satte stor pris på å bli involvert i denne prosessen. I tillegg må innledningen til Henrik nevnes spesielt. Fantastisk formidlingsevne og engasjement!

Referentene oppsummerer nå alle innspill og tanker, og tar med seg dette inn det videre arbeidet. Det er mange som nå også gleder seg til den videre prosessen.