Aktuelt

Høyre vil fortsette satsingen for at så mange som mulig skal ha en jobb å gå til.

26.09.2016

En jobb å gå til gir trygghet for den enkelte og familien, og finansierer vår felles velferd. Høyre vil derfor fortsette arbeidet med å gi gode rammebetingelser til gründere og bedriftseiere, sørge for raskere utbygging av vei og jernbane i hele landet og gi ytterligere løft til forskning og utvikling. Høyre vil også gjennomgå og endre trygdesystemet for å sikre at systemet hjelper arbeidsledige...