Søk

Å bidra til at barn og unge får en best mulig start på livet, er noe av de viktigste vi gjør! 

Antallet barn og unge som sliter med psykiske problemer øker dessverre i vårt samfunn. Å satse på forebyggende tjenester viktig for Høyre.

Antallet barn og unge som sliter med psykiske problemer øker dessverre i vårt samfunn. Å satse på forebyggende tjenester viktig for Høyre og sammen med Fremskritts Partiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonist Partiet har vi blant annet økt satsingen på helsesøster-tilbudet til barn og unge, de siste 4 årene, og det vil vi gjerne fortsette med. 

Slik vi ser det er det svært viktig at kommunen kan tilby barn og unge gode, tilrettelagte og lett tilgjengelige helsetjenester, og gode psykologer er en del av dette.

Derfor er Hjelper´n er ett av de tiltakene jeg er mest stolt av.  

Hjelper´n er en lavterskel psykisk helsetjeneste for barn og unge og deres familier i Ski. Det er faste telefontider fire dager i uken der barn, foreldre, helsesøstre, lærere osv. selv kan ta kontakt. 

Hjelper`n har i dag omtrent 1,5 fast stilling psykolog og fra høsten vil det i tillegg være tre psykisk helsearbeidere som arbeider i full stilling på Hjelper`n, med treårig høyskoleutdanning i tillegg til videreutdanning innen psykisk helse for barn og unge. 

Hjelper`n driver endringsarbeid i enkeltsaker, deltar i, og/eller driver en rekke gruppebaserte opplegg og kurs, rettet mot barn og unge og deres familier, som depresjonsmestringskurs, foreldreveiledningsgrupper, grupper for barn av skilte foreldre, grupper for søsken av barn med spesielle behov, «mor for første gang»-grupper, og «liv og røre»-grupper sammen med Frisklivsentralen. I tillegg gjøres det en del systemarbeid som undervisning for foreldre om f.eks. ungdommers bruk av internett og sosiale medier og mye veiledning av andre kommunalt ansatte som for eksempel helsesøstre og lærere.

I 2014 ble det registrert kontakt med over 330 barn og/eller deres foreldre. Dette er hovedsakelig barn/familier som møtte til egne samtaler. Barn som var i kontakt med Hjelper´n via gruppetilbud, undervisning osv. kommer i tillegg. 


Dette er et tilbud som viser svært gode resultater og som vi ønsker skal fortsette. Vi mener at dette tilbudet er svært viktig for å hindre at barn og unge faller utenfor og ikke klarer å gripe muligheten til å bli den aller beste utgaven av seg selv og heller ikke vil få det aller beste utgangspunktet for å få et godt, selvstendig og trygt voksenliv.


I juni bevilget Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Pensjonistpartiet og Venstre 500.000 ekstra til forebyggende tiltak for barn og unge, for at kommunen skal kunne gi et enda bedre tilbud og bidra til at færrest mulig barn og unge faller utenfor.


Anne Kristine Linnestad

Ordførerkandidat Ski Høyre