Søk

Høyre på sykehusvisitt

Høyre på lokalmedisinsk senter: Maria Bjerke, Tone Wilhelmsen Trøen, Anne Kristine Linnestad, Kjell Pettersen, kommunikasjonsdirektør Ahus Dagfinn Aanonsen og daglig leder Follo Lokalmedisinske senter Tove Kreppen Jørgensen. FOTO: KARIN HANSTENSEN
Stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen (H) ville se hvordan Follo Lokalmedisinske senter fungerer og hvilke tilbud som finnes.

HELSE SKI:
Som utdannet sykepleier er Tone Wilhelmsen Trøen opptatt av både pasientene og de pårørendes ve og vel. Hun ville derfor se nærmere på hvilke tilbud som tilbys ved Follo Lokalmedisinske senter ved Ski sykehus.

– Jeg er interessert i å se hvilke tjenester som løses interkommunalt, og hva et godt lokalt lokalmedisinsk senter kan tilby. Jeg mener det er viktig at folk skal slippe å reise langt for å ta dialyse eller få cellegift, sier hun.

Med på besøket hadde hun styreleder ved Follo Lokal- medisinske senter Kjell Pettersen (H) fra Oppegård og Anne Kristine Linnestad (H) fra Ski. Politisk rådgiver Maria Bjerke fra Høyres stortingsgruppe var også med på omvisningen.

Daglig leder ved Follo Lokalmedisinske senter Tove Kreppen Jørgen viste de besøkende rundt. 


Lærerikt

– Det var et veldig lærerikt møte. Jeg er imponert over at de på kort tid ser ut til å ha skapt god kjennskap hos fastlegene på bruken av de akutte kommunale døgnplassene. Andre steder har det tatt betydelig tid før tilbudet innarbeider seg som en del av de kommunale tjenestene. I Follo ser det ut til at man har jobbet riktig og godt fra starten av. Det er positivt for pasientene, som kan unngå innleggelse i sykehus og får den nødvendige og riktige behandlingen nærmere der de bor, sier Trøen.

Hun ble også veldig positivt overrasket over godt faglig samarbeid som eksisterer mellom den delen som Ahus driver ved sykehuset og de kommunale tjenestene.

Trøen mener det er mange gode planer for Follo Lokal- medisinske senter.

– Det kom svært positive signaler i møtet om et godt arbeid med å bygge ut tilbud til alvorlig syke og døende pasienter, palliative senger. Helsetjenestene til døende er et område vi trenger å styrke, uavhengig om man er syk med kreft, demens eller annet, sier stortingsrepresentanten.