Søk

Medlemsmøte Ski Høyre med besøk av Tina Bru

Ski Høyre ønsket velkommen til medlemsmøte med Tina Bru den 10. oktober kl 18:00 på Ski Rådhus

 

Tina Bru sitter i Høyres ledelse, hun leder Høyres Kvinneforum, er en markant stortingspolitiker i energi- og miljøkomiteen, og hun er også medlem i programkomiteen.

 

Tina presenterte utkastet til Høyres nye program for neste stortingsperiode 2017- 2022


Medlemmene fikk et godt informativt møte.

Ski Høyre sendte invitasjon til medlemsmøte med Tina Bru til alle Høyre foreningene i Follo og vi fikk besøk fra noen av de.

Alle ble oppfordret til å komme med forslag til endringer og nye innspill. Tina besvarte spørsmål fra de fremmøtte.