Søk
Anne Kristine Linnestad

Muligheten NAV

For å sette Nav Ski bedre i stand til å møte økende arbeidsledighet og gi muligheter til aktiviteter for alle som mottar sosialhjelp, har kommunestyret bevilget penger til et eget jobbsenter. «Muligheten” i det gamle ØB-bygget midt i gågata. Målet er å gi NAV bedre muligheter til å gjennomføre sitt oppdrag om å hjelpe folk ut i arbeid og allerede nå kan de vise til gode resultater.

Av totalt ca 50 personer som har vært innom «Muligheten» siden starten i sommer er allerede 10 personer kommet i arbeid eller har startet videre skolegang!

Dette er veldig bra for den enkelte som kan få et mer meningsfullt liv og det er bra for fellesskapet!
Jeg er derfor glad for at kommunestyret i Ski prioriterte økt hjelp til arbeidsledige i årets budsjett, og satte av midler til dette prosjektet som i utgangspunktet skal vare i 2 år!
Jeg håper brukerne av «Muligheten» blir tryggere på seg selv og klarer å se sine egne resurser og muligheter. Det vil danne et viktig grunnlag for brukerne til å komme i arbeid.  Så håper jeg at næringslivet og kommunene i Follo vil være positive til å ta imot kandidater fra «Muligheten» og gi dem den sjansen de fortjener til å komme ut i jobb!